Εκκλησιαστική επιτροπή του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου για τα δικαιώματα της Ι. Μονής Κυράς Παναγίας

Εκκλησιαστική επιτροπή του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Απερίου για τα δικαιώματα της Ι. Μονής Κυράς Παναγίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απερίου σας ανακοινώνει, ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο-Γραφείο Κτηματογράφησης Δωδεκανήσου με ΕΚΘΕΣΕΙΣ του, που Δημοσιοποιήθηκαν στις 9/10/2023, έκανε δεκτές τις υπ’ αρ. πρωτ. 10004/347 και 10004/351 Αιτήσεις μας Διόρθωσης για τα δικαιώματά μας στην Κυρά Παναγιά με Κ.Α.Ε.Κ. 100040603001 και Κ.Α.Ε.Κ. 100040605024 και πρότεινε για καθένα από τα εν λόγω δικαιώματά μας «να εκτοπιστεί η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ και να γίνει ενεργό το δηλωθέν δικαίωμα του αιτούντα».

Η εξέλιξη αυτή, η οποία ήρθε σαν φυσική συνέπεια της Αρχιερατικής Πράξης Νο 206/24-6-2022 του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Αμβροσίου, δικαιώνει πλήρως τον αγώνα μας για την αποτροπή υφαρπαγής της περιουσίας μας στην Κυρά Παναγιά από το ανύπαρκτο Νομικό Πρόσωπο με την ψευδεπίγραφο επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ», που δημιουργήθηκε το 2014 δολίως και παρανόμως.

Τις παραπάνω ΕΚΘΕΣΕΙΣ, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Αιτήσεις Διόρθωσης, όπως υποχρεούμαστε από το Εθνικό Κτηματολόγιο, κοινοποιήσαμε με Δικαστικό Επιμελητή στις 19/10/2023 στον φερόμενο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ» Αρχιμανδρίτη Επιφάνειο Χριστοδουλάκη, πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στην Κυρά Παναγιά.

Ελπίζουμε, ότι το παραπάνω ανύπαρκτο Νομικό Πρόσωπο, το οποίο μπορεί εντός 30 ημερών, για το διάστημα από την 8η Νοεμβρίου 2023 έως την 7η Δεκεμβρίου 2023, είτε να συμφωνήσει με τη διόρθωση, είτε να διαφωνήσει, θα συμφωνήσει αυτή τη φορά ή τουλάχιστον δεν θα διαφωνήσει, συμμορφούμενο με την Αρχιερατική Πράξη Νο 206/24-6-2022 του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας, προς την οποία αρνείται εδώ και ένα(1) και πλέον χρόνο να συμμορφωθεί. Εξάλλου, για να διαφωνήσει, απαιτείται έστω απόφαση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στην Κυρά Παναγιά και έγκρισή της από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Κάθε άλλη ενέργεια από τον πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στην Κυρά Παναγιά Αρχιμανδρίτη Επιφάνειο Χριστοδουλάκη, ο οποίος κατέχει τους κωδικούς Taxis net του εν λόγω Νομικού Προσώπου, θα είναι αυθαίρετη και παράνομη.

31.10.2023

Καρπαθιακα Νέα