Ένσταση για τη νομιμότητα του Δημοτ. Συμβουλίου της 18.12.21 με θέμα το λιμάνι

Ένσταση για τη νομιμότητα του Δημοτ. Συμβουλίου της 18.12.21 με θέμα το λιμάνι

Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στα Καρπαθιακά Νέα τρεις τουλάχιστον Δημοτικοί Σύμβουλοι κατέθεσαν ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου με θέμα την νομιμότητα του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έγινε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 και το οποίο ομόφωνα αποδέχτηκε να στείλει την αίτηση-πρόταση των 27 δημοτών στην ΕΣΑΛ. 

Να θυμίσουμε ότι από 30/7/2021 υπήρχε σχετική αίτηση των 27 Δημοτών που πρότειναν:

. Να γνωστοποιηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Λιμενικό Ταμείο και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πως η λύση που προτείνει η εταιρεία CNWAY δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τις Καρπάθου.

. Να ζητηθεί από την Π.Ν. Αιγαίου, όπως μεριμνήσει σε συνεργασία με τον μελετητή να συμπληρωθεί η τεχνική έκθεση του ΠΠΠΑ με την περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της πρότασης της τεχνικής υπηρεσίας του λιμενικού Ταμείου .

. Να προταθεί απ’ ευθείας από τον Δήμο , ως εναλλακτική λύση η πρόταση τη τεχνικής υπηρεσίας του λιμενικού Ταμείου , ώστε η Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων κρίνοντας αντικειμενικά να εγκρίνει την βέλτιστη για την Κάρπαθο λύση.

. Να μεριμνήσει ο Δήμος για τη τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής ανατολικά του εργοστασίου της ΔΕΗ και να ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριοθέτηση της περιοχής ως εξομοιούμενης λιμενικής ζώνης , ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή του προτεινόμενου κρηπιδώματος.

. Να κοινοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. ( ΣΣ.Στην αρχή της συζήτησης αποχώρησαν από την συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος Μ.Βασιλαράκης και ο κ. Μ.Τσαμπουνιεράκης και ο Δημαρχευων κ. Παραγιός αρνήθηκε να συμεττασχει στην ψηφοφορία). Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος έχει αναθέσει στον κ. Γιαμιν με απ’ ευθείας ανάθεση μελέτη χωροθέτησης «νέου» λιμένα Οχληρών και Επικίνδυνων”, με αμοιβή €29.965, αν πράγματι ενδιαφέρεται ολοκληρωθεί σύντομα η μελέτη και να πιασουν τόπο τα χρήματα που θα πληρώσει στον κ. Γιαμίν, θα πρέπει, υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ (α)να του δώσει οδηγίες να τοπογραφήσει και να βυθομετρήσει την βόρεια ακτή του Βρόντη ,(β)να εκπονήσει την προκαταρκτική μελέτη για το κρηπίδωμα που προτείνει να κατασκευασθεί εκεί η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου μήκους 200-300 μ που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και (γ) να προσθέσει και την πρόταση του Λιμενικού Ταμείου, ως εναλλακτική λύση στην έκθεση ΠΠΠΑ