Επένδυση πεντάστερου ξενοδοχείου στα σκαριά στην Κάρπαθο από την ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Επένδυση πεντάστερου ξενοδοχείου στα σκαριά στην Κάρπαθο από την ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης προβλέπει δημιουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 30 δωματίων και 60 κλινών στην περιοχή ”ΒΟΥΝΙΑ” στην Κάρπαθο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση της επένδυσης, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το συνολικό επιλέξιμο κόστος βρίσκεται στα 1.846.125,00 ευρώ με το συνολικό ενισχυόμενο κόστος να είναι στα 1.836.200,00 € ευρώ ενώ προβλέπεται και ποσό ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης ύψους 734.480,00 ευρώ.

Επίσης σε ότι αφορά τις νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της ξενοδοχειακής επένδυσης, αυτές ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Πη­γή www.ypodomes.con