"Η λειτουργία των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης". Ερώτηση από τον Βασίλη Α. Υψηλάντη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας

"Η λειτουργία των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης". Ερώτηση από τον Βασίλη Α. Υψηλάντη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης κατάθεσε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και με θέμα την οργάνωση και Λειτουργία των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης στα νησιά μας

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

<< Αξιότιμε κ Υπουργέ,

 

Την 9η Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπ ’αριθμ. (ΕΕ) 2017/2226 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (ΣΕΕ) και τέθηκε σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά την δημοσίευσης του, την 29η Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο Κανονισμό, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας, σε κάθε είσοδο του στον χώρο Schengen, πέραν των υπολοίπων ελέγχων θα πρέπει να ελέγχεται και να ταυτοποιείται και στο ΣΕΕ με τα βιομετρικά του δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα τεσσάρων δακτύλων ή φωτογραφία προσώπου), για να διαπιστωθεί αν υφίσταται καταχωρημένος φάκελος ιστορικού του ταξιδιώτη, περιλαμβανομένων των βιομετρικών του στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φάκελος του συγκεκριμένου ταξιδιώτη στο ΣΕΕ, θα ακολουθεί η δημιουργία φακέλου, σχηματιζόμενου από τα δημογραφικά στοιχεία του ταξιδιώτη, των τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και της φωτογραφίας του προσώπου του.

Επιπλέον υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται για επαναλαμβανόμενες φορές στο χώρο Schengen εντός μιας τριετίας, εκτός των υπολοίπων ελέγχων που διεξάγονται στις σχετικές Βάσεις Δεδομένων, κάθε φορά, ταυτοποιείται με τα βιομετρικά του στοιχεία και ελέγχεται στο ΣΕΕ, για το εάν έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανωτέρω διαδικασίες το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα ο Αρμόδιος Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ύστερα από την επιτόπια επιθεώρηση και ενημέρωση που είχε προηγηθεί από επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλους τους Φορείς λειτουργίας Συνοριακών Σημείων Διέλευσης (ΣΣΔ), εξέδωσε

εγκύκλιο με σχετική Μελέτη, όπου καταγράφηκαν όλα τα λειτουργικά προβλήματα, οι ελλείψεις και οι απαιτήσεις, σε υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, των υφιστάμενων Συνοριακών Σημείων Διέλευσης, προκειμένου να ακολουθήσει η έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία τους.

Από αυτή προέκυψε ότι ιδιαίτερα για τα Θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης απαιτούνται προσαρμογές μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι οι υποδομές είναι ελάχιστες και όχι πάντοτε οι πλέον κατάλληλες για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων λειτουργιών, που για την υλοποίηση τους απαιτείται η δαπάνη μεγάλων οικονομικών πόρων, που ελάχιστοι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν, ιδιαίτερα δε σε μια χρονική περίοδο όπου οι συνέπειες της Πανδημίας είναι πλέον ορατές σε κάθε κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και έχοντας γίνει κοινωνός της αγωνίας αρκετών εκπροσώπων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων αλλά και Δημάρχων των Νησιών της Περιφέρειας της Δωδεκανήσου, για το αν θα μπορέσουν τελικά να διατηρηθούν οι Πύλες Εισόδου στα νησιά μας, δεδομένου ότι κανονικά θα έπρεπε ήδη να λειτουργούν πιλοτικά και να επιθεωρηθούν από κλιμάκια της ΕΕ μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 ώστε να οριστικοποιηθεί ποιες πύλες θα λειτουργούν από τον Φεβρουάριο του 2022 όπου έχει ορισθεί ως ο μήνας έναρξης οριστικής εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ τον Αξιότιμο κ. Υπουργό ΕΝΝΠ, να μου γνωρίσει:

1. Σε ποιό βαθμό το ΥΝΑΝΠ έχει εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων υποδομών στα θαλάσσια ΣΣΔ;

2. Εάν έχει επιλεγεί η διαδικασία χρηματοδότησης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων που λειτουργούν ΣΣΔ.

3. Εάν είναι εφικτή η υλοποίηση, και με τι είδους διαγωνιστική διαδικασία, όλων των απαιτούμενων υποδομών μέχρι την έναρξη των ελέγχων από τα κλιμάκια της ΕΕ.»