Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: "10.000 ευρώ για την προβολή 600 τηλεοπτικών σποτ και 1.080 τηλεοπτικών Fillers των νησιών"

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: "10.000 ευρώ για την προβολή 600 τηλεοπτικών σποτ και 1.080 τηλεοπτικών Fillers των νησιών"

Στα δορυφορικά κανάλια του ΑΝΤΕΝΝΑ θα διαφημιστεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για διάστημα τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το ποσό που θα δαπανηθεί για τη διαφήμιση ανέρχεται  σε 10.000 ευρώ και θα καλύψει την προβολή 600 τηλεοπτικών σποτ καθώς και 1.080 τηλεοπτικών Fillers.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την ανάθεση στην εταιρεία: “ANTENNA PACIFIC BROADCASTS LIMITED’’ που εδρεύει στην οδό 192 Sloane Street, 3rd Floor London SW1X 9QX United Kingdom με VAT Registration Number: GB 888 7037 65 και Company number 05233459, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, για τη διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τα δορυφορικά κανάλια του ΑΝΤΕΝΝΑ, και συγκεκριμένα από:
α) ANTENNA SATELLITE (Η.Π.Α. /ΚΑΝΑΔΑΣ)
β) ANTENNA PACIFIC (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
γ) ANTENNA EUROPE (ΕΥΡΩΠΗ πλην Κύπρου).

Η χρονική διάρκεια της διαφημιστικής προβολής θα είναι 120 ημέρες και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Media plan TVC: 2 σποτ ανά ημέρα ανά κανάλι
Media plan Fillers: 3 filler ανά ημέρα ανά κανάλι

1. Διαφημιστικό πακέτο τηλεοπτικών σποτ:
1.1. Προβολή συνολικά εξακοσίων (600) τηλεοπτικών σποτ (TVC) διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα, με μετάδοση στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.
1.2. Καταμερισμός αριθμού μεταδόσεων των σποτ σε κάθε δορυφορικό κανάλι:
1.2.1 ANTENNA SATELITE: 200

1.2.2 ANTENNA PACIFIC: 200
1.2.3 ANTENNA EUROPE: 200
1.3. To υλικό για την παραγωγή του σποτ θα παραδοθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.
1.4. To μοντάζ για το τηλεοπτικό σποτ θα πραγματοποιηθεί από τα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.

2. Διαφημιστικό Πακέτο Τηλεοπτικών Fillers
2.1. Προβολή συνολικά χιλίων ογδόντα (1.080) τηλεοπτικών Fillers διάρκειας 60 δευτερολέπτων το καθένα, με μετάδοση στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.
2.2. O καταμερισμός του αριθμού μεταδόσεων των Fillers θα είναι 360 ανά κανάλι.

2.3. To υλικό για την παραγωγή των Fillers θα παραδοθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.
2.4. To μοντάζ για το τηλεοπτικό Filler θα πραγματοποιηθεί από τα δορυφορικά κανάλια του ANTENNA.
Έναντι του ποσού των 10.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

πηγή www.rodiaki.gr