Φαρμακοποιός και παράταση συμβάσεων στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Φαρμακοποιός και παράταση συμβάσεων στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, κ. Γρηγόρης Ρουμάνης, αποφάσισε:

1. Τον διορισμό της ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ  στην αντίστοιχη κενή οργανική θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δ’  Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.

2.Την παράταση των συμβάσεων 33 εργαζόμενων Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετεί στο Γ.Ν.Καρπάθου αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 21τ.Α/-10-02-2022).

page2image977535152 page2image977535440 page2image977535728 page2image977536016 page2image977536304 page2image977536592 page2image977536880page2image977537168 page2image977537584 page2image977537872 page2image977538160