Γιάννης Χατζηβασίλης: Οι σκουριασμένοι σωλήνες ύδρευσης της Ολύμπου - Εκτός του μεγάλου έργου η Όλυμπος το Απέρι και το Όθος!

Γιάννης Χατζηβασίλης: Οι σκουριασμένοι σωλήνες ύδρευσης της Ολύμπου - Εκτός του μεγάλου έργου η Όλυμπος το Απέρι και το Όθος!
 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ μέσα από το πρόγραμμα «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών του Δήμου Καρπάθου» θα πάρει 7.300.000,00 € – Σε αυτό το έργο δεν περιλαμβάνεται η Όλυμπος το Απερι και το Όθος!

Οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στο υποέργο βρίσκονται νοτίως και κεντρικά του νησιού της Καρπάθου Πηγάδια (Κάρπαθος), Μενετές, Λακκί, Αρκάσα, Φοινίκι, Πύλες, Βωλάδα,ατώδιο, Μέρτωνας, Κυρά Παναγιά, Άνω Λευκός, Κάτω Λευκός, Μεσοχώρι και Σπόα).
Είναι πολύ δύσκολο να διοικείς ανθρώπους, Αγαπητοί υποψήφιοι που τόσο εύκολα μας ζητάτε την ψήφο μας . Έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε την αξιοπρέπεια για τη διαβίωση μας.
Γιάννης Χατζηβασίλης
19.6.2023
Καρπαθιακά Νέα