ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Τα αποτελέσματα των εκλογών το 2019 - Ο επιτυχόντας συνδυασμός και οι ψήφοι ανά υποψήφιο

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Τα αποτελέσματα των εκλογών το 2019 - Ο επιτυχόντας συνδυασμός και οι ψήφοι ανά υποψήφιο

Το 2019 στην Κάρπαθο ανακηρύχθηκε επιτυχόντα συνδυασμό την «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» με δήμαρχο τον Γιάννη Νισύριο και επιλαχόντες συνδυασμούς το συνδυασμό με τον τίτλο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και το συνδυασμό με τον τίτλο “ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ”.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Καρπάθου τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», ΝΙΣΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Καρπάθου τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

1) Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ που έλαβε τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) σταυρούς προτίμησης
 2. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ που έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ που έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης
 5. ΖΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
 6. ΚΑΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΜΗΝΑ που έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης
 7. ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ        

 1. ΣΙΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
 3. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προτίμησης
 5. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης
 7. ΛΥΡΙΣΤΗ-ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
 8. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
 9. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
 10. ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
 11. ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 12. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ συζ. ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
 13. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 14. ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
 15. ΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
 16. ΚΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 17. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΚΑΛΛΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 18. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 19. ΖΑΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 20. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΑΛΕΚΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
 21. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 22. ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

2) Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”

1) Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα (389) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
 4. ΡΕΪΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης
 5. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) σταυρούς προτίμησης
 6. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης
 3. ΝΟΥΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης
 5. ΑΜΑΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης
 6. ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
 7. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
 9. ΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
 10. ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΦΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
 11. ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 12. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
 13. ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
 14. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΜΑΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
 15. ΚΟΥΤΣΟΥ-ΑΝΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 16. ΚΑΦΕΤΖΗ-ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 17. ΜΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
 18. ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 19. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
 20. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ (ΡΙΤΑ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
 21. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
 22. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
 23. ΜΗΝΑΔΑΚΗ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ (ΡΟΔΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
 24. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης

2) Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δύο (502) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΟΜΝΗΝΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίμησης

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ”

1) Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα έξι (376) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης
 4. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΝΤΡΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης
 5. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
 6. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΙΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
 4. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
 5. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
 6. ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
 7. ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
 8. ΛΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
 9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
 10. ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
 11. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
 12. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
 13. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
 14. ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
 15. ΝΤΡΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
 16. ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
 19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΙΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
 20. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΚΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
 21. ΚΑΡΑΞΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
 22. BOZZA KAREN MARGHERITA του PIETRO έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
 23. ΘΩΜΑ ΜΙΡΕΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
 24. ΜΗΛΟ ΛΟΡΕΤΑ του ΣΤΑΥΡΟ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

2) Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης
 2. ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Απερίου τους εξής:

Από το συνδυασμό με τον τίτλο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
 2. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
 5. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Αρκάσας τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ  ΑΡΚΑΣΑΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης
 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
 3. ΛΥΡΙΣΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 2. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΙΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΠΡΟΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΗΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΜΟΣΤΡΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΜΑΣΤΡΟΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΙΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Καρπάθου τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΠΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης
 3. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΚΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
 3. ΔΙΑΚΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
 4. ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΣΑΡΡΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 6. ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΒΙΤΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους πενήντα εννέα (359) σταυρούς προτίμησης
 2. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΟΥΤΟΛΟ ΦΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΕΒΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 4. ΒΙΤΩΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
 5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
 6. JACOBUS ESMERALDA MARCELINA του ROBERT έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
 7. ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΧΑΡΡΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
 8. ΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ του ΜΙΧΑΛΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Μενετών τους εξής:

Από το συνδυασμό με τον τίτλο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
 3. ΟΘΕΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
 4. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
 5. ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Μεσοχωρίου τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΝΟΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. SCHUMACHER-MARGETIS ELKE-DORIS του MANFRED έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 4. ΦΑΝΤΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης

Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΤΟ ΜΕΣΣΟΧΩΡΙ ΑΛΛΑΖΕΙ»               

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                          

 1. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 3. ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
 4. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
 5. ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους στην Κοινότητα Ολύμπου τους εξής:

Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                 

 1. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
 2. ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
 3. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΟΜΙΚΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 3. ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 5. ΧΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ-ΔΙΑΦΑΝΙ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ                             

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
 2. ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                    

 1. ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 2. ΛΙΟΡΕΪΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 3. ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
 4. ΦΟΥΡΤΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
 5. ΧΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
 6. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό πρόεδρο στην Κοινότητα Βωλάδας τον εξής:

ΛΥΤΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (177 σταυροί προτίμησης)

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό πρόεδρο στην Κοινότητα Όθους τον εξής:

ΧΑΨΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (197 σταυροί προτίμησης)

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό πρόεδρο στην Κοινότητα Πυλών την εξής:

ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (139 σταυροί προτίμησης)

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικό και αναπληρωματικό προέδρους στην Κοινότητα Σπόων τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (91 σταυροί προτίμησης)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (85 σταυροί προτίμησης)

 

-ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

            ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το γενικό αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο “ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ‑ ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ” και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο “ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ”.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού “ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ‑ ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ” ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ‑ ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ”.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΒΡΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΣΟΦΙΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΠΑΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης.
 5. ΓΕΝΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης.
 6. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΘΕΚΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης.
 7. ΒΑΪΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης.
 8. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης.
 9. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης.
 10. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης.
 11. ΚΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΑΙΣΑΡΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης.
 12. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης.

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ”.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 • ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΜΗΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 • ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΟΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΟΥΙΤΖΙ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης.
 • ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης.
 • ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΛΙΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης.
 4. ΒΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης.
 • ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης.
 • ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης.
 • ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης.
 • ΔΙΑΚΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
8.10.2023
Καρπαθιακά Νέα