Κάρπαθος. Το νησί έμεινε μόνο με ένα απορριμματοφόρο, αυτό της ανακύκλωσης!

Κάρπαθος. Το νησί έμεινε μόνο με ένα απορριμματοφόρο, αυτό της ανακύκλωσης!

Στο Διαφάνι χάλασε το 12 τόνων απορριμματοφόρο και αυτή την ώρα, πρωι 1ης Σεπτεμβρίου, προσπαθούν να το φέρουν στη βάση του με άμεση αρνητική συνέπεια να μείνει η Κάρπαθος με  ένα απορριμματοφόρο. Πρόκειται για το φορτηγό της ανακύκλωσης, που εδώ και έναν μήνα λόγω βλαβών και τεχνικών προβλημάτων των οχημάτων ( μάλιστα κάποια από αυτά είναι ακινητοποιημένα πολύ καιρό) καθημερινά μαζεύει οικιακά σκουπίδια.

Το άμεσο πρόβλημα που δημιουργείται από τη δυσάρεστη εξέλιξη είναι ότι δεν θα μπορούν να μαζευτούν σκουπίδια από ορισμένες γειτονιές του νησιού κι αυτό διότι το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης είναι μεγάλο (16 τόνων)  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει από κάποιους δρόμους και να φτάσει στους κάδους των απορριμμάτων.

Για το θέμα της περισυλλογής απορριμμάτων ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου, προϋπολογισμού 3.075.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 31/8/2021 και η ώρα έναρξης η 8.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/9/2021 και η ώρα 3 λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση έχει ψηφιστεί στην Οικονομική Επιτροπή συνάντησε όμως ισχυρές διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο.