Η Άννα Καραμάνου στο Συνέδριο της Καρπάθου με θέμα τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στον τουρισμό!

Η Άννα Καραμάνου στο Συνέδριο της Καρπάθου με θέμα τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στον τουρισμό!

“Ο ηγετικός ρόλος των γυναικών στον τουρισμό η περίπτωση της Καρπάθου” είναι το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει στο Συνέδριο που θα γίνει στην Κάρπαθο.

Το Συνέδριο με τίτλο  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ  θα πραγματοποιηθεί στις 28 και στις 29 Ιουνίου 2021 και θα γίνει στο δημοτικό Αμφιθέατρο, στην πρωτεύουσα της Καρπάθου.

Η Έκθεση του Παγκόσμιου UNWTO, του 2019, μας πληροφορεί ότι η πλειοψηφία του τουριστικού εργατικού δυναμικού παγκοσμίως είναι γυναίκες: το 54% έναντι 39% στην ευρύτερη οικονομία. Επίσης η πλειοψηφία των Υπουργών Τουρισμού, είναι άνθρωποι γένους θηλυκού: Το 23% των Υπουργών Τουρισμού σε σύγκριση με 20,7% των Υπουργών συνολικά.  Άρα, ο τουρισμός προσφέρει στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ανεξαρτησία, επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, κατάργηση των ανισοτήτων λόγω φύλου και πολλές ευκαιρίες για ηγετικούς ρόλους. “Ο τουρισμός οδηγεί στην ενδυνάμωση των γυναικών σε όλο τον κόσμο», τονίζει ο γενικός γραμματέας του UNWTO, Ζουράμπ Πολολικασβίλι.

Το μισθολογικό χάσμα είναι μικρότερο στον τομέα του τουρισμού.

Στην Ελλάδα το 30% των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ή εργάζονται σε ανώτατες διοικητικές θέσεις είναι γυναίκες, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως. Η επαγγελματική δραστηριοποίηση των γυναικών στον τουρισμό και η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται ωφελούν την καινοτομία, το περιβάλλον εργασίας, την εταιρική υπευθυνότητα και τις προσπάθειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου (Κουντουρά, 2019).
Ωστόσο, οι γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ανάληψη θέσεων ευθύνης, καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα σε τοπικό επίπεδο….
Οι γυναίκες της Καρπάθου, γνωστές για τον δυναμισμό τους,  διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη  των ιδιαίτερων
πολιτισμικών στοιχείων του νησιού, τη διατήρηση των εθίμων και των
παραδόσεων του λαϊκού πολιτισμού προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον
των επισκεπτών…..  Η Όλυμπος θεωρείται λαογραφικός παράδεισος…..

………………………………………..

Άννα Καραμάνου

Πρώην ευρωβουλευτής (1997-2004) & πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και ισότητας των φύλων.

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής και Αγγλικής φιλολογίας, μεταπτυχιακού Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και Διδακτορικού Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Εργάστηκε για 23 χρόνια στον ΟΤΕ, όπου ανέπτυξε συνδικαλιστική και φεμινιστική δράση. Επίσης, ως εμπειρογνώμων σε δύο δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων

 Δημοσιεύσεις:

  • Οι Ελληνίδες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία, 1984, εκδ. ΟΑΕΔ, Αθήνα
  • Κοινωνική Ασφάλιση και Ισότητα των Φύλων, 2002, έκδοση S&D Group of the European Parliament.
  • “The Changing Role of Women in Greece”, 2003, in, Greece in the Twentieth Century,  ELIAMEP, Frank Cass, London Portland
  • «‘Η Διάσταση του Φύλου στη Διεθνή Πολιτική», 2007,International and European Politics, journal, 4th issue, April 2007, Athens
  • « Τι Ευρώπη Θέλουμε. Από την ΟΝΕ στην Πολιτική Ενοποίηση»Κοινωνία των Πολιτών, τεύχος 14, Σεπτέμβριος 2008, Αθήνα
  • «Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός της Τουρκίας και η επίδρασή του στη Θέση των Γυναικών: Από τον Κεμαλικό εκσυγχρονισμό στο Πολιτικό Ισλάμ», 2008, στο συλλογικό τόμο Πολιτικές Ισότητας των Φύλων – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και Εθνικές Πρακτικές, Πάντειον Πανεπιστήμιον, επιμέλεια, Μαρία Στρατηγάκη, εκδ. PanteionUniversity, Gutenberg, Αθήνα
  • «Πολυπολιτισμικότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων», 2011, συλλογική έκδοση, Διαπολιτισμικός Διάλογος στην ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα
  • Η Ευρώπη και τα Δικαιώματα των Γυναικών: Ο Εξευρωπαϊσμός στην Ελλάδα και την Τουρκία – συγκριτική ανάλυση, 2015, εκδ. Παπαζήση
  • Πολλά άρθρα και συνεντεύξεις, σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και πολλά δοκίμια και ομιλίες για συναντήσεις και συνέδρια. Μεταξύ άλλων, στα πανεπιστήμια: ΕΚΠΑ, Πάντειον, ΑΠΘ & πανεπιστήμια ΗΠΑ: Harvard, Boston, South-Eastern & Georgetown. Τουρκία: Bilgi, και Izmir, Κύπρος: University of Cyprus.

Το βιβλίο της «Η Ειρηνική Εξέγερση των Θηλυκών Σάπιενς (1821-2021)», είναι υπό έκδοση, για το φθινόπωρο.

annkaramanou@gmail.com

τηλ: 210-7775223, 6944302328