Συνεδριάζει η Κοινότητα Καρπάθου με θέμα την ονοματοδοσία των οδών της πόλης

Συνεδριάζει η Κοινότητα Καρπάθου με θέμα την ονοματοδοσία των οδών της πόλης

Η Κοινότητας Καρπάθου συνεδριάζει το πρωί της Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης: Περί ονοματοδοσίας οδών Κοινότητας Καρπάθου. Και παλαιότερα η Κοινότητα Καρπάθου είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και μάλιστα είχε παρουσιάσει ολοκληρωμένη μελέτη, αυτή τη φορά ο στόχος είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε το συντομότερο να αποκτήσουν οι δρόμοι των Πηγαδίων ονόματα!