Σαν σήμερα, 15.2.1950, εφ. Πρόοδος: Ο Βάσος Χατζηπαπάς γράφει για τον ήρωα Μανώλη Παπαμανώλη