Σαν σήμερα, 24.1.1931, εφ. Δωδεκάνησος: Ν. Μαυρής "Αι αμοιβαί τω Κασίων Αγωνιστών¨