Σαν σήμερα, 25.1.1955, εφ. Ροδιακή: "Δεν πρόκειται να διωρισθή νηπιαγωγός εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 25.1.1955, εφ. Ροδιακή: "Δεν πρόκειται να διωρισθή νηπιαγωγός εις Κάρπαθον"