Σαν σήμερα, 25.12.1926, εφ. Δωδεκάνησος: "Τα νέα ιταλικά κατορθώματα εν Καρπάθω"

Σαν σήμερα, 25.12.1926, εφ. Δωδεκάνησος: "Τα νέα ιταλικά κατορθώματα εν Καρπάθω"