Σαν σήμερα, 26.12.1925, εφ. Δωδεκάνησος: Νεκρολογία του Κασιώτη Γεωργίου Νικολάου

Σαν σήμερα, 26.12.1925, εφ. Δωδεκάνησος: Νεκρολογία του Κασιώτη Γεωργίου Νικολάου