Σαν σήμερα 29.11.1957 εφ. Ροδιακή "Προετοιμάζεται η έναρξις του έργου του λιμενοβραχίονος εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα 29.11.1957 εφ. Ροδιακή "Προετοιμάζεται η έναρξις του έργου του λιμενοβραχίονος εις Κάρπαθον"