Σαν σήμερα, 29.11.1957, εφ. Ροδιακή: "Προετοιμάζεται η έναρξις του έργου του λιμενοβραχίονος εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 29.11.1957, εφ. Ροδιακή: "Προετοιμάζεται η έναρξις του έργου του λιμενοβραχίονος εις Κάρπαθον"