Συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολ. Προστασίας Π. Ε. Δωδεκανήσου

Συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολ. Προστασίας Π. Ε. Δωδεκανήσου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της έναρξης της χειμερινής περιόδου σ υ γ κ α λ ε ί τ α ι το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης από την διαδικτυακή πλατφόρμα “www.zoom.us” Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν :

α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χρήστος Ευστρατίου ως Πρόεδρος.

β. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα μέλη (1) κ. Ιωάννης Θεμέλαρος (2) κ. Σαρικάς Εμμανουήλ 2

γ. Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου/Τοπικό Παράρτημα Δωδεκανήσου ή εκπρόσωπός του

δ. Οι προϊστάμενοι της Γενικής Δνσης Δασών και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Α.

ε. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Δρόσος Αθανάσιος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηγεωργίου Νικόλαος. στ. Οι Έπαρχοι των Π.Ε. Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων Γραφείων Πολιτικής Προστασίας .

ζ. Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ και ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ ή εκπρόσωποί τους.

η. Ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Νοτίου Αιγαίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θ. Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του

ι. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

ια. Ο Δ/ντης της Α’ Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου και ο Δ/ντης της Β’ Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

ιβ. Ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. ιγ. Η Προϊσταμένη της Δνσης Δασών Δωδ/σου κα Μπαλατσούκα Αικατερίνη ή εκπρόσωπός της

ιδ. Ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου κ. Λυμπερόπουλος Νικόλαος ή εκπρόσωπός του.

ιε. Η Προϊστάμενη της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου κα. Αττιτή Ειρήνη ή εκπρόσωπός της

ιστ. Η Προϊστάμενη της Δνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου κα. Βαλατσού Μαρία ή εκπρόσωπός της

ιζ.. Η Προϊστάμενη της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου κα. Παπανικόλα Δήμητρα ή εκπρόσωπός της ιη. Ο Προϊστάμενη της Δνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου κ. Γιαννάς Ιωάννης ή εκπρόσωπός της

ιθ Η Προϊστάμενη της Δνσης Μεταφορών Δωδεκανήσου κα. Δρακιού Νεκταρία ή εκπρόσωπός της κ. Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Νομού Δωδεκανήσου:

 Ο Πρόεδρος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών του ΕΕΣ Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CB Δωδ/σου (Ε.Ο.Π.Κ.) ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δ. Ρόδου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παράρτημα Ρόδου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βόρειας Δωδ/σου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας Δωδ/σου ή εκπρόσωπος του.  Ο Πρόεδρος της Λέσχης 4Χ4 Ρόδου ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αστυπάλαιας ή εκπρόσωπος του.

 Ο πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας Δ. Κω ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Λέσχης 4Χ4 Κω ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων νήσου Κω ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος των Ελλήνων Διασωστών Κω ή εκπρόσωπος του.

 O Πρόεδρος της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφων ή εκπρόσωπος της.

 Η Πρόεδρος των Ε.Ε.Σ. & Σαμαρειτών Κω ή εκπρόσωπος του.

 Ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας ΕΘΟΜΑΚ του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου «Το σπήλαιο» ή εκπρόσωπος του.

 Ο Αρχηγός της Εθελοντικής Ομάδα Διάσωσης Χερσαίων Ατυχημάτων Καλύμνου ή εκπρόσωπος του.

 O Αρχηγός της Επίλεκτης ομάδας Ειδικών Αποστολών Ρόδου (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) ή εκπρόσωπος του. Επιπλέον, καλούνται να συμμετάσχουν: κα.

Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας και οι υπεύθυνοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Δήμων της Δωδεκανήσου ή εκπρόσωποί τους

κβ. Εκπρόσωποι του Ε.Κ.Α.Β. Ρόδου

κγ. Ο προϊστάμενος της Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

κδ. Ο προϊστάμενος της Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

κε. Ο Προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή εκπρόσωπός του.

κστ. Ο Δ/ντης της ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου, ο Δ/ντης της ΔΕΔΔΗΕ Κω, ή εκπρόσωποί τους.

Κζ. Ο Δ/ντης του ΟΤΕ Ρόδου, ή εκπρόσωπος του.

κη. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδάτων Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή εκπρόσωπος του.

Σκοποί της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρών και φαινομένων χιονοπτώσεων – παγετού στην Π.Ε Δωδεκανήσου.

Εισηγητές προς υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου ορίζονται οι υπό στοιχεία δ έως ιδ μετέχοντες.

21.9.2023

Καρπαθιακά Νέα