Παύση των πρώην αντιδημάρχων κ.κ. Μ.Μανωλάκη και Γ. Λυριστη από την Οικ. Επιτροπή

Παύση των πρώην αντιδημάρχων  κ.κ. Μ.Μανωλάκη και Γ. Λυριστη από την Οικ. Επιτροπή

 

Ο δήμαρχος Καρπάθου διαπιστώνει την παύση των μελών κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και κ. Λυριστή Ιωάννη από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ανάκλησης του ορισμού τους από την θέση ευθύνης των Αντιδημάρχων.

  1. Ανακαλεί την αρίθμ. 163/17-2-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΖΠΓΩΕ0-Ξ1Ω) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων ως Τακτικά Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή των κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και κ. Λυριστή Ιωάννη από 17/2/2021 ως 6/11/2021 για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς η ιδιότητας τους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συναρτάται με την ιδιότητας τους ως Αντιδημάρχων, η οποία έπαυσε με την αρίθμ. 739/12-8-2021 απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος