Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 8-3-2021, ημέρα Δευτέρα, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Κατσαβέλλη, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας zoom, με θέμα συζήτησης την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, η κα. Άρτεμις Αλεξιάδου, Γενική Δ/ντρια Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η κα. Αικατερίνη Μπαλατσούκα, Δ/ντρια Δασών Δωδεκανήσου, η κα. Μαρία Φωσκόλου, Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, ο κ. Φώτης Κράλλης, Δ/ντής Δασών Λέσβου, η κα. Ζωή Κινιαζοπούλου, Δ/ντρια Δασών Σάμου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπέλλας, Δ/ντής Δασών Χίου, ο κ. Μιχάλης Καλλίρης, Προϊστάμενος Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΑΔΑ, εκπρόσωποι ιδιωτικών δασοτεχνικών γραφείων της περιοχής μας και μέλη του Παραρτήματος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, αναδείχθηκαν σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν γενικά κατά την διαδικασία των αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων, αλλά και ειδικότερα προβλήματα και δυσκολίες που εντοπίζονται στις περιοχές μας. Το σημαντικό όμως ήταν ότι παρατέθηκαν και συμφωνήθηκαν προτάσεις που δίνουν λύση στις όποιες αδικίες και θα προκαλέσουν επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος του κράτους και των πολιτών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα αποδεκτά από την δασική υπηρεσία πρόδηλα σφάλματα, προτείνεται η μη παραπομπή τους στις ΕΠΕΑ καθώς, αφενός δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασής τους, αφού η ίδια η υπηρεσία αποδέχεται το σφάλμα της, και αφετέρου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, που αφορούν σε υποθέσεις που είναι καθαρά τυπικές και ανούσιες, όπως οι ανακλήσεις αναδασωτέων εκτάσεων, οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, οι ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.α. Το μέτρο αυτό θα απόσυμφορήσει τις ΕΠΕΑ από χιλιάδες υποθέσεις και θα αποφευχθεί η άσκοπη αναμονή των πολιτών για μία τυπική απόφαση.

Παρατηρήθηκε ότι ενώ οι ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων και αιτημάτων πρόδηλων σφαλμάτων λειτουργούν εξαιρετικά γρήγορα και χωρίς προβλήματα, η υποβολή ατελών αντιρρήσεων στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ, λόγω της νησιωτικότητας αλλά και του COVID-19, δεν εξελίσσεται ομαλά με προβλήματα που αφορούν κυρίως στην αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα. Ιδανική λύση θα ήταν η επίσης ηλεκτρονική υποβολή των ατελώς αντιρρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Σε περίπτωση που η ανωτέρω λύση δεν είναι εφικτή, σημαντική διευκόλυνση για τους πολίτες θα ήταν η δυνατότητα υπογραφής ατελούς αντίρρησης από τρίτο με απλή εξουσιοδότηση και όχι με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που ισχύει σήμερα, και προκαλεί καθυστερήσεις και περιττές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το κόστος των παραβόλων, για την υποβολή αντιρρήσεων, για τις μεγάλες σε έκταση ιδιοκτησίες είναι υπέρογκο με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να μην είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να υποβάλλουν αντιρρήσεις προκειμένου να προασπίσουν τις ιδιοκτησίες τους. Προτείνεται η επανεξέταση του μεγέθους των παραβόλων γι’ αυτές τις εκτάσεις και η μείωση τους σε λογικά επίπεδα.

Το θέμα των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων που σήμερα καλλιεργούνται και επιδοτούνται, είναι ένα ζήτημα που δεν αποτελεί πρόβλημα των δασικών χαρτών αλλά χρήζει νομοθετικής ρύθμισης.

Τέλος επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί απαραιτήτως μεγάλη παράταση στην προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων, καθώς λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, οι πολίτες δυσκολεύονται να επισκεφθούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ιδιωτικά δασοτεχνικά γραφεία, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας τους, δυσκολεύονται να απαντήσουν εγκαίρως στα αιτήματα των πολιτών. Στο νησί της Ρόδου, η διακοπή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου καθιστά απαγορευτική την προσκόμιση εκ μέρους των πολιτών των απαραίτητων πιστοποιητικών ιδιοκτησίας για την απόδειξη του έννομου συμφέροντός τους. Επιπλέον οι δασικές υπηρεσίες της περιοχής μας είναι υποστελεχωμένες και ταυτόχρονα, έχουν να διεκπεραιώσουν συμπληρωματικές διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες, γεγονός που καθιστά την εξυπηρέτηση των πολιτών στο διάστημα αυτό αν όχι αδύνατη, απίθανη.

Όλες οι ανωτέρω προτάσεις θα υποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την ευχή να εφαρμοστούν, για την ομαλότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών των δασικών χαρτών.