Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπάθου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καρπάθου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καρπάθου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ
2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ
3 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 Χ
4 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 Χ
5 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ
6 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ
7 Τοπική Ιστορία 25 Χ
8 Άθληση στην Tρίτη Ηλικία 25 Χ
9 Αθλητισμός και διατροφή 25 Χ
10 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
11 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ
12 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
13 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, κ.α) 25 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2245360151 – 2245360116

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, 85700, Κάρπαθος

Email: dimoskarpathou@gmail.com και e.mastroleon@karpathos.gr

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/11/2022

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


    

10.9 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών  

Διανύοντας την εποχή της τεχνολογίας, παρατηρείται η ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο, παρέχοντας τεράστια και λιγότερο δαπανηρά μέσα προβολής. Συγκεκριμένα, στον κλάδο του τουρισμού τείνει να εγκαθίσταται κυρίαρχο μέσο το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ το οποίο και θα αναλυθεί. Θα γίνει αναφορά στην σύνδεση του ψηφιακού μάρκετινγκ και του τουρισμού. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα οφέλη της ηλεκτρονικής προβολής στον τομέα του τουρισμού και έπειτα τα μέσα και εργαλεία με τα οποία είναι δυνατό να προωθηθεί και να γίνει γνωστή στους καταναλωτές μια τουριστική επιχείρηση. Όπως επίσης, θα γίνει ανάλυση της συνεισφοράς των κοινωνικών δικτύων στον τομέα του τουρισμού και απαριθμούνται τα πλεονεκτήματα των social media στον τουριστικό κλάδο. [Διάρκεια: 25 ώρες]

 

1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Το εκπαιδευτικό υλικό της «Επιχειρηματικότητας και Τουριστικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης» προωθεί μια βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Επιχειρείται μια προσέγγιση στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των καινοτόμων ιδεών, του επιχειρηματικού κύκλου και της διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου. Έτσι, μέσα από την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επιδιώκεται η υιοθέτησή τους με σκοπό τη δημιουργία μιας καινοτομικής επιχείρησης που να σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της περιοχής. Επίσης, στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων για τον επιχειρηματικό κύκλο και τις φάσεις του, καθώς και για το επιχειρηματικό σχέδιο και τα βασικά του βήματα. Γίνεται ανάλυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πώς αυτή επιτυγχάνεται, ενώ δίνεται έμφαση στη σχέση του πολιτιστικού τουρισμού με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, προτείνεται, με βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με επιτυχημένα παραδείγματα που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και με βιωματικό τρόπο να μπορέσουν να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό υλικό. [Διάρκεια: 25 ώρες]

 

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

 

H θεματική ενότητα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα καθοδηγεί βήμα-βήμα τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας κειμένου, ξεκινώντας από το περιβάλλον εργασίας, την οθόνη του προγράμματος και τις πρώτες ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνει και φτάνει μέχρι τη μορφοποίηση του κειμένου και την εισαγωγή πινάκων και αντικειμένων σχεδίασης.

Σκοπός της ενότητας είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για να διερευνήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να διερευνούν και άλλες επιλογές, καθώς αποκτούν εμπειρία και γνώσεις. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στη χρήση του διαδικτύου.

Και σε αυτή την ενότητα ξεκινά η μελέτη του θέματος από τα πρώτα βήματα για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες να κατανοήσουν τι είναι το διαδίκτυο και ποιες είναι οι πρώτες λειτουργίες που χρειάζεται να γνωρίζουν για να το αξιοποιήσουν. Επίσης, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες, ωστόσο μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εμπειρότερους χρήστες. [Διάρκεια: 50 ώρες]

 

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

Η Θεματική Ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)» έχει ως στόχο την εκμάθηση δύο ιδιαίτερα σημαντικών και χρήσιμων εφαρμογών γραφείου. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται Βιβλία Εργασίας του Microsoft Office Excel, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τήρηση πινάκων, εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων και χρήση συναρτήσεων, εξαγωγή στατιστικών και δημιουργία γραφημάτων.

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την εφαρμογή Microsoft Office Powerpoint, που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε παρουσιάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της υποενότητας ο χρήστης μαθαίνει να δημιουργεί και να διαχειρίζεται αρχεία παρουσιάσεων, να προσθέτει σε αυτά κίνηση, χρώμα, ήχο, εικόνες και βίντεο, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει την εργασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. [ Διάρκεια: 50 ώρες]

 

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

 Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών στην εκμετάλλευση ευκαιριών ή στη δημιουργία της δικής τους θέσης εργασίας, ανοίγοντας μια επιχείρηση.

Άλλοι έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και έχοντας εντοπίσει ένα κενό στην αγορά βλέπουν μια ευκαιρία να ανοίγεται μπροστά τους. Παρόλο που ο ενθουσιασμός και το πάθος στην επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητα, δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν και δεξιότητες να καλλιεργηθούν προκειμένου το εγχείρημα του νέου επιχειρηματία να στεφθεί με επιτυχία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση και τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων διοίκησης ώστε να παίρνονται εγκαίρως οι κατάλληλες αποφάσεις.

H θεματική ενότητα «Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση» στοχεύει στο να εισάγει κάθε συμμετέχοντα σε βασικές έννοιες και τεχνικές δημιουργίας της δικής του επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια είναι χρήσιμο ο κάθε εκπαιδευόμενος να εστιάσει στο σχεδιασμό ενός πραγματικού επιχειρηματικού εγχειρήματος και να ακολουθήσει τα βήματα της ενότητας.

Ως επιμέρους θέματα της ενότητας αυτής συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται με πρακτικό τρόπο τα εξής: οι τεχνικές ανεύρεσης της αρχικής ιδέας, η δοκιμή και αξιολόγησή της πριν την έναρξη της επιχείρησης, η παροχή γνώσεων για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων, η επιλογή νομικής μορφής, η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, καθώς και η εύρεση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης. [Διάρκεια: 25 ώρες]

6.1 Ιστορία της Τέχνης

Η μετάβαση του ανθρώπου από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό σηματοδοτήθηκε από την καθιέρωση της κοινωνικής ζωής με γνώμονα το νόμο, τον καταμερισμό της εργασίας και φυσικά την Τέχνη. Από εκεί και πέρα και κατά τη διάρκεια της πορείας της ανθρώπινης ύπαρξης μέχρι και την εποχή μας, η Τέχνη αποτέλεσε ένα πεδίο διανοητικής ενασχόλησης όπου στοιχεία όπως το ταλέντο, η δημιουργική φαντασία και η ανάγκη για έκφραση αναζητούσαν τρόπους και μεθόδους ώστε να μεταβούν στον κόσμο της υλικότητας.

Η θεματική ενότητα ‘Ιστορία της Τέχνης’ προσφέρει τη δυνατότητα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια πορεία προσέγγισης που εκκινεί από τις πρώτες στιγμές εμφάνισής της τέχνης εντός του ανθρώπινου βίου μέχρι και την τελική διαμόρφωσή και παρουσία της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η σταδιακή εξοικείωση με έργα Τέχνης θα συμβάλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν σε ένα πρώτο επίπεδο αυτόνομα να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν κάθε καλλιτεχνική έκφανση που μπορεί να συναντήσουν. [Διάρκεια: 25 ώρες]

 

6.10 Τοπική Ιστορία

 Η Θεματική Ενότητα με τίτλο: «Τοπική Ιστορία» έχει γραφεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και αποτελείται από τέσσερις υποενότητες. Στην πρώτη επιχειρείται η κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το πεδίο της τοπικής ιστορίας, όπως του τόπου, της κοινότητας, της γενικής ιστορίας και του ιστορικού χρόνου.

Αναδεικνύεται ο ρόλος της τοπικής ιστορίας στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και η συμβολή της στη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών. Στη δεύτερη υποενότητα επιδιώκεται η κατανόηση της τοπικής ιστορίας ως δυναμικής διαδικασίας μάθησης, καθώς και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων των θεμάτων της με αξιοποίηση βιωματικών, συμμετοχικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, όπως της μεθόδου project.

Στην τρίτη υποενότητα περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων τοπικής ιστορίας και παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα. Στην τέταρτη υποενότητα παρουσιάζονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως της χρήσης έργων τέχνης, στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας. Ειδικότερα, περιγράφεται η συμβολή των έργων τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη και στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας, παρουσιάζεται το μοντέλο ανάλυσης έργων τέχνης του Perkins, καθώς και σχετικά παραδείγματα. [ Διάρκεια: 25 ώρες]

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

Παρακολουθώντας την ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, μαθαίνοντας δηλαδή γραφή και ανάγνωση.

Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν μόνοι του, όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να παράγουν σύντομα και σωστά γραπτά κείμενα, όταν η καθημερινότητα το απαιτεί (π.χ. μια υπεύθυνη δήλωση για μια δημόσια υπηρεσία). Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επόμενες σχετικές ενότητες για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Μέσα από την ταχύρρυθμη ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» βασικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι αρχάριοι εκπαιδευόμενοι να ξεπεράσουν φόβους, να προσεγγίσουν το γραπτό λόγο και να τον χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με σιγουριά, σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες. [Διάρκεια: 25 ώρες]

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ).

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

E-MAIL * ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΦΜ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15-17 •

   18-24 •

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ..………./..………./..………. 25-44 •

ΦΥΛΟ Άνδρας • Γυναίκα • 45-64 •

   65 και άνω •

* Το e-mail του υποψηφίου συμπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Σ.Δ.Ε.

ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ Σ.Ε.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στα ΚΔΒΜ: ΝΑΙ • ΟΧΙ • Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

 Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00) • Απογευματινή (16:00 – 20:00) • 

 Επιθυμώ να συμμετάσχω σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

ΝΑΙ • ΟΧΙ •

 ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ

 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

   ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ 

ΖΩΣΗΣ

1 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών

 υπηρεσιών 25 X

2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 X

3 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 X

4 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 X

5 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 X

6 Ιστορία της Τέχνης 25 X

7 Τοπική Ιστορία 25 X

8 Άθληση στην Τρίτη Ηλικία 25 X

9 Αθλητισμός και διατροφή 25 X

10 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 X

11 Βασικά Ιταλικά Α1 50 X

12 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X

13 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, κ.α) 25 X

 Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

 

 

Ημερομηνία: ………………….

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου» 

• Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.

• Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.

• Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 ) για τα διαθέσιμα προγράμματα 

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

• Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

• Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

• Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. 

• Στα τμήματα που υλοποιούνται με δια ζώσης παρακολούθηση, ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη κάθε τμήματος είναι 20 άτομα και ο ελάχιστος 15. Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων-Ε.Κ.Ο. (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμΕΑ) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή τουλάχιστον 14 ατόμων. 

• Στα τμήματα που υλοποιούνται με τηλε-εκπαίδευση (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη ενός τμήματος είναι 20 άτομα και ο ελάχιστος 12 ανεξαρτήτως κατηγορίας πληθυσμού (γενικός ή Ε.Κ.Ο.). Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, θα πρέπει να διαθέτετε εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο (pc, tablet, smartphone).

• Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

• Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

• Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

• Τμήματα δια ζώσης παρακολούθησης στα οποία, μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων, απομείνουν λιγότερα των 11 ατόμων διακόπτονται, ενώ για τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το όριο προσαρμόζεται στα 10 άτομα. Για τμήματα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, αυτά διακόπτονται όταν μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων συμμετέχουν λιγότερα των 7 ατόμων.

• Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.

• Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

• Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων (όπου προβλέπεται).

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού. 

                                                                                                                              Ημερομηνία:………………….

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ 

 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ