Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στον Προϋπολογισμό 2024 της Βουλής των Ελλήνων

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στον Προϋπολογισμό 2024 της Βουλής των Ελλήνων

 

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής  Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης για 5η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων για το επόμενο έτος και συγκεκριμένα : α) Έγκριση του  Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2024  και β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2022 και του παραρτήματος αυτού (Απολογισμός 2022 των πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία).

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης επεσήμανε την άρτια λειτουργία του ελληνικού νομοθετικού σώματος  καθώς επίσης και ότι τα μέσα λειτουργίας της, που χρησιμοποιούνται, ολοένα και βελτιώνονται. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα οικονομικά της Βουλής και στις διαθέσιμες δαπάνες. Επίσης ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία του Ιδρύματος της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό και τη σημαντική του  συνεισφορά στην περαιτέρω εμπέδωση τους  στη χώρα μας. Παραδειγματικά αναφέρθηκε στην προσφορά που είχε ζητήσει των εκδόσεων του Ιδρύματος  σε βιβλιοθήκες των ακριτικών μας νησιών. Είπε δε χαρακτηριστικά ότι όταν προσεφέρθησαν τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Καστελλορίζου αισθάνθηκε ότι προσφερόταν μια «εθνική ασπίδα» στο νησί.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του επί του προϋπολογισμού και απολογισμού της Βουλής και του Ιδρύματος είναι τα ακόλουθα:

«Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2024, έρχεται σε μια περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, λόγω κυρίως των πολέμων, της κλιματικής κρίσης και των διαφόρων φυσικών καταστροφών.

Παρά το δύσκολο αυτό διεθνές κλίμα το οποίο επηρεάζει ποικιλότροπα και τη χώρα μας, η Βουλή με καθαρές και τολμηρές  θέσεις και αποφάσεις προχωρά σε μέτρα που στόχο έχουν τόσον την εξοικονόμηση ενέργειας, όσον και την δραστική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και το Πράσινο Ταμείο κατευθύνονται σε έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης ώστε ήδη να έχει επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 36%, με παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό 39% σε συνδυασμό με την αναβάθμιση από Δ’ σε Β’ της ενεργειακής βαθμίδας του κτηρίου.

Επανέρχομαι, λέγοντας ότι και ο φετινός Προϋπολογισμός που εισάγεται προς επεξεργασία για το έτος 2024, έχει ως θεμελιώδη στόχο του την αναβάθμιση του μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την βελτιστοποίηση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας και βεβαίως την καλυτέρευση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της Βουλής.

Βασικό κριτήριο απ’ ότι διαπιστώνουμε για την κατάρτιση των οικονομικών μεγεθών είναι, η ενίσχυση του ρόλου αυτού μέσα στην εξελικτική πορεία της Βουλής, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Διοικητικών – Οικονομικών διαδικασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οικονομικής παρακολούθησης και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, η αποδοτικότερη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού και η ορθολογιστική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών της Βουλής, αλλά και η ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής προς την κοινωνία.

Ο Προϋπολογισμός του 2024 ανέρχεται στο ποσό των 159.400.000 ευρώ, αυξημένος κατά 10.500.000 ευρώ σε σχέση με εκείνον του 2023 (αύξηση 7.05%) και είναι σύμφωνος με τα όρια του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το αντίστοιχο έτος. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της τροποποίησης του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, σύμφωνα με το Ν.5045/2023 από 1ης/1/2024, στην μισθολογική ωρίμανση και στην αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς, καθώς και στις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών εξ αιτίας της αύξησης του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους ενέργειας.

Επίσης η αύξηση αυτή οφείλεται και στην παρουσία μεγαλύτερου αριθμού κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς αυξημένου αριθμού νεοεισερχομένων βουλευτών κατά το 1/3 του Βουλευτικού Σώματος.

Τέλος στην αύξηση αυτή συμβάλλει και η προσπάθεια μετεγκατάστασης διάσπαρτων υπηρεσιών της Βουλής σ’ένα κτήριο που γειτνιάζει με το κύριο κτήριο της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση όλων των λειτουργικών δαπανών και η δημιουργία μεσομακροπρόθεσμα οικονομίας κλίμακας .

Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός περιλαμβάνει πιστώσεις για τις βουλευτικές αποζημιώσεις, τις αποδοχές του προσωπικού, τις προμήθειες και τα αναγκαία υλικά λειτουργίας των υπηρεσιών, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων της, δαπάνες βελτίωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού όπως επίσης και πιστώσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης και των πληροφοριακών συστημάτων του Κοινοβουλίου  και τέλος της προβολής του έργου της Βουλής και για τη συμβολή της στην προώθηση εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών.

Πριν αναφερθώ στις κατηγορίες των προβλεπόμενων δαπανών θέλω να επισημάνω την παράθεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προγράμματος της Βουλής με συγκρίσιμους δείκτες που κατατάσσουν την Βουλή μας, μεταξύ των πλέον εκσυγχρονισμένων κοινοβουλίων της Ευρώπης.

Πρώτον, στην κατηγορία «21», «παροχές σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης», πιστώσεις για τις μικτές αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων της Βουλής, ορισμένου χρόνου και για εργοδοτικές εισφορές  τα προυπολογιζόμενα ποσά για το οικονομικό έτος 2024, ανέρχονται  στα 118.249.000 Ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 111.634.000 ευρώ.

Στην κατηγορία «22», «κοινωνικές παροχές που αφορούν αποζημιώσεις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διάφορα βοηθήματα σε φυσικά πρόσωπα», είναι οικονομικές ενισχύσεις εν είδει υιοθεσίας τα προυπολογιζόμενα ποσά για το οικονομικό έτος 2024, ανέρχονται  στα 707.000 Ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 742.200  ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία, «23», «Μεταβιβάσεις», είναι οι τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις, φορέων εξωτερικού σε ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα, εισφορές και συμβατικές υποχρεώσεις μας, της Βουλής, σε διεθνείς οργανισμούς. Είναι οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού σε ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα και είναι και οι «λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις», καταβολή αποζημιώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και καταγγελιών συμβάσεων. Ανέρχονται στο προϋπολογιζόμενο ποσό των 5.884.000 Ευρώ.  Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 7.211.890 ευρώ.

Η τέταρτη κατηγορία, είναι η κατηγορία 24 που αφορά αγορές αγαθών και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2024, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 29.775.000 ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία, ανήλθαν στο ποσόν των 22.601.175 ευρώ.

Η πέμπτη κατηγορία, είναι η κατηγορία 26 που περιλαμβάνει τις πιστώσεις που αφορούν τόκους από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών αποφάσεων, για το οικονομικό έτος 2024, ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Στον απολογισμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2022, εμπεριέχεται και η κατηγορία 26 για την οποία δαπανήθηκε συνολικό ποσό 54.600 ευρώ.

Στην έκτη κατηγορία 29, περιλαμβάνονται οι πιστώσεις από κατανομή. Αφορά το Ειδικό Αποθεματικό της Βουλής για το έτος 2023 το ποσό του οποίου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία δεν υπήρξαν δαπάνες και η αρχική πίστωση χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της πίστωσης άλλης μείζονος κατηγορίας (23).

Η έβδομη αφορά την κατηγορία 31 με τίτλο «πάγια περιουσιακά στοιχεία». Είναι οι πιστώσεις για έξοδα λοιπών υποδομών, μηχανημάτων, λογισμικών, προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το οικονομικό έτος 2024 η πρόβλεψη ανέρχεται στο ποσό των 4.600.000 ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022 στην κατηγορία αυτή, ανήλθαν στο ποσόν του 1.583.700 ευρώ.

Η όγδοη αφορά την κατηγορία 33 και περιλαμβάνει τις πιστώσεις για την αγορά έργων τέχνης που ανέρχονται στο ποσόν των 80.000 ευρώ.  Κατά το οικονομικό έτος 2022 δαπανήθηκαν 37.600 ευρώ.

Από πλευράς Διοικητικής ταξινόμησης της Βουλής των Ελλήνων για το οικονομικό έτος 2024, στο φορέα του Γραφείου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής το προϋπολογιζόμενο ποσό είναι 6.516.000 ευρώ, στη Γενική Γραμματεία της Βουλής 65.505.000 ευρώ και στις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες, μονάδες και γραφεία, 87.379.000 ευρώ.

Ειδική διακριτή αναφορά γίνεται στον Προϋπολογισμό δαπανών δύο ανεξάρτητων μονάδων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή συνολικού ποσού 457.100 ευρώ και της Ειδικής Υπηρεσίας-Επιτροπής Ελέγχου, των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα για έξοδα σε λογιστικές, ελεγκτικές, μηχανογραφικές υπηρεσίες, που ανέρχεται σε 3.305.300 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες θέσεις υπαλλήλων, για να έχουμε και μια εικόνα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Βουλή, κατά την περίοδο 22΄-23΄, είναι συνολικά 2036 θέσεις, εκ των οποίων 788 μόνιμοι, 1124 ιδιωτικού δικαίου και 124 μετακλητοί.

Στις 31/05/23 και 31/05/22 αντίστοιχα, είναι η ημερομηνία που σύμφωνα με την μεθοδολογία κατάρτισης Προϋπολογισμού αναφέρεται ως βάση της εκτιμώμενης μισθολογικής δαπάνης και η κατάσταση του προσωπικού την ημερομηνία αυτή, έχει ως εξής:  υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι 646 έναντι 662 μόνιμων, 786 έναντι 775 ιδιωτικού δικαίου και 21 έναντι 142 μετακλητών.

Συμπερασματικά για τον απολογισμό δαπανών της Βουλής του οικονομικού έτους 2022, οι αρχικές πιστώσεις ήταν 144.200.000 ευρώ και μετά την εκτέλεση αιτιολογημένων αποφάσεων του κ. Προέδρου της Βουλής, που αναφέρονται στο υποβληθέν πόρισμα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, μειώθηκαν κατά 334.835 ευρώ διαμορφώθηκε σε 143.865.165 ευρώ.  Επεστράφησαν 5.830,98 ευρώ.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι υλοποιούνται μια σειρά πρωτοβουλιών και έργων, που δεν επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Βουλής αλλά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Πράσινο Ταμείο.

Ως διακριτό παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος, έρχεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του έτους 2024 του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και ο Απολογισμός του 2022.

Σχετικά με τον Απολογισμό του έτους 2022, το σύνολο των εσόδων από 1.1.2022 έως 31.12.2022 ήταν 151.100,08 ευρώ. Αναλυτικότερα: έσοδα από τόκους από προθεσμιακές καταθέσεις 114.945,83 ευρώ και έσοδα από πωλήσεις βιβλίων  36.154,25 ευρώ.

Το σύνολο των εξόδων του έτους 2022 ήταν 1.402.911,50 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 43,23 % του ποσού των 3.245.000 ευρώ που είχε προϋπολογιστεί και εγκριθεί από το Δ.Σ του Ιδρύματος τον Νοέμβριο του 2021. Το σύνολο του διαθέσιμου αποθεματικού στις 31.12.2022 ανήλθε στο ποσό των 17.418.798,11 ευρώ.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό 2024, το σύνολο των διαθεσίμων κατά την 31.08.2023 ήταν 16.554.218,85 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων του έτους 2024 υπολογίζεται σε 250.000 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων του έτους 2024 υπολογίζεται σε 3.740.000,00 ευρώ, το οποίο είναι αυξημένο κατά 10,98% του προϋπολογισμού εξόδων του 2023 που ήταν 3.370.000 ευρώ. Τα προυπολογιζόμενα έσοδα του 2024 είναι χαμηλότερα κατά 3.490.000 ευρώ σε σχέση με τα προυπολογιζόμενα έξοδα του 2024, συνεπώς θα υπάρξει ανάλωση κεφαλαίου προκειμένου να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2024.

Σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του 2022 που εκπονήθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποβλήθηκε έκθεση κατασταλτικού ελέγχου δαπανών και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων οικονομικού έτους 2022, που αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των δαπανών. Σχετικά, δηλαδή, με την ορθή εξόφληση όλων των ενταλμάτων και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αφορά στην περίοδο από 01/01/22 – 31/12/22 και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας. Εκεί εστιάζεται ο έλεγχος.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εχώρησαν νομίμως και κανονικώς οι πληρωμές των εντελλόμενων δαπανών, και η διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η καταγραφή όλων των πραγματοποιημένων συναλλαγών , δαπανών και όλων των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης ανέδειξε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Κλείνοντας ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους της Κ.Ο της Ν.Δ, για την εξαιρετική δουλειά του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εργάζονται συστηματικά και κοπιαστικά προκειμένου με τρόπο αναλυτικό και με εξειδικευμένους πίνακες στους οποίους μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε, που υπηρετούν ακριβώς την αρχή της διαφάνειας, την εξειδίκευση και του τελευταίου ευρώ που δαπανάται εδώ στη Βουλή. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και με τις ευχαριστίες μου, εισηγούμαι την υπερψήφιση του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής του οικονομικού έτους 2024 και τον απολογισμό δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2022, με τα σχετικά Παραρτήματα του Ιδρύματος της Βουλής .

Σας ευχαριστώ πολύ.»

16.11.2023

Καρπαθιακά Νέα