Η "Χρυσή Σκούπα", ο Βασίλης Κολιός καθαρίζει στην Αρκάσα!

Η "Χρυσή Σκούπα", ο Βασίλης Κολιός καθαρίζει στην Αρκάσα!

Ο Βασίλης Κολιός, η χρυσή σκούπα, σήμερα καθάρισε τον πεζόδρομο στο χωριό Αρκάσα και θα συνεχίσει και αύριο μέ το πάρκινγκ τον αυτοκίνητων και θα κάνει κλάδεμα στις σφάκες στον κεντρικό δρόμο. Ευχαριστεί για το κέρασμα στο καφενειο του Γιάννη Φράγκου!

Και το Εστιατόριο “Τακα Τακα”, για το φαγητό του Βασίλη. Με την βοήθεια του τμήματος περιβάλλοντος πρέπει να μπουνε και η λάμπες στους στηλους της ΔΕΗ στην πλατεία μέχρι το σοκάκι της Γεωργίας Μαναρουλα που λείπουν.

Από την ανάρτηση του Γιάννη Καραγεωργιάδη

14.10.2023
Καρπαθιακά Νέα