Αγωγή αποζημίωσης κατά του επικεφαλής της παράταξης Α.Π.Ε.Κ. και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

Αγωγή αποζημίωσης κατά του επικεφαλής της παράταξης Α.Π.Ε.Κ. και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία προσέφυγαν χθες δύο γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων (μια της ημεδαπής και μια της αλλοδαπής) και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους κατά του επικεφαλής της παράταξης Α.Π.Ε.Κ. και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου κ. Χρήστου Κατσάνη.

Η πρώτη ενάγουσα μονοπρόσωπη ΕΠ.Ε αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Ερευνών στο πεδίο διεξαγωγής και δημοσιοποίησης ερευνών κοινής γνώμης.
Η δεύτερη ενάγουσα αποτελεί υποκατάστημα αλλοδαπής ΕΠ.Ε που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης Αττικής, λειτουργεί από το 2004, στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησής (OTA Α’ ΚΑΙ Β’).
Ο τρίτος των εναγόντων είναι ο μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης ενάγουσας καθώς και της δεύτερης ενάγουσας.
Οπως αναφέρουν στην αγωγή, με έκπληξη πιλοφορήθηκε ο τρίτος ενάγων ομιλία του εναγομένου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, με προσβλητικές αναφορές στις εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ενάγουσα εταιρεία, την 25η Φεβρουαρίου 2021 υπέγραψε με τηλεοπτικό σταθμό σύμβαση για διενέργεια πακέτου ερευνών, με την οποία ανέλαβε να διενεργήσει, δημοσκόπηση με θέμα «το βαρόμετρο των δήμων της Περιφέρειας Δωδεκανήσου».
Η δεύτερη ενάγουσα, συνήψε με το Δήμο Καρπάθου σύμβαση, με την οποία, της «ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών ‘Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους’.
Η σύμβαση αυτή εκτελέσθηκε επιτυχώς, το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε, παραλήφθηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου και εξοφλήθηκε κανονικά.
Στις 10 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.
Ο κ. Κατσάνης, αναφέρθηκε στους ενάγοντες και αμφισβήτησε την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων που διενεργούν.
Με την αγωγή διεκδικούν να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την προσβολή της προσωπικότητάς και της φήμης τους να καταβάλει σε καθένα από τους ενάγοντες, το ποσό των 20.000 ευρώ, ως αποζημίωση.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, πέραν του προηγουμένου, να καταβάλει στον καθένα ως χρηματική ικανοποίηση και αποκατάσταση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 15.000 ευρώ.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να άρει την προσβολή της προσωπικότητάς τους.
Την υπόθεση χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο Αθηνών Λουκά Αποστολίδη και Συνεργατών.