Ο Δήμαρχος Καρπάθου, ζητά την ακύρωση της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου για το λιμάνι

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, ζητά την ακύρωση της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου για το λιμάνι

«Ο Δήμαρχος Καρπάθου, πλήρως αιτιολογημένα ζητά την ακύρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

Εν όψει της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κυριακής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως, ως όφειλε, ούτε τον Δήμαρχο, ούτε την εκτελεστική επιτροπή, ούτε καμία υπηρεσία, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
Δεν θα παραστούν, κατά δήλωση τους, στη συνεδρίαση οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος (πολιτικός προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχή της υπό έγκριση μελέτης ), ο μελετητής κ. Γιαμίν καθώς και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Επίσης δεν θα παραστούν οι προσκεκλημένοι Υπουργοί.
Στην πρόσκληση που εξέδωσε το Γραφείο του Προέδρου εστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατόπιν εντολής του κ. Μανωλάκη, έγγραφο το οποίο φέρεται να προέρχεται από το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Μετά την διαπίστωση έλλειψης ημερομηνίας και αριθμού πρωτοκόλλου, διαβιβάστηκε από τον Δήμαρχο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου ώστε να πιστοποιήσουν την γνησιότητα του.
Όπως αναφέρεται στην απάντηση του κ. Παπαοικονόμου για το εν λόγω έγγραφο: ” διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει εμφανείς διαφορές από το ίδιο έγγραφο που αποστείλαμε συνημμένο με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κύριο Κανάκη Νικόλαo “επίσης ” … είναι προφανής η επεξεργασία του εγγράφου που μας αποστείλατε προκειμένου να ενταχθούν σ΄ αυτό η χειρόγραφή ημερομηνία του πρωτοτύπου εγγράφου και η χειρόγραφη υπογραφή του.”
Ήδη μετά την λήψη του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο δηλώνει ρητά πως το διαμοιρασθέν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μανωλάκη έγγραφο δεν είναι πρωτότυπο αλλά προϊόν επεξεργασίας, διαβιβάστηκε στο νομικό τμήμα του Δήμου μας με την εντολή να κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
Διαβιβάστηκε και στον ίδιο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να ενεργήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει.
Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι θα πρέπει άμεσα να ανακαλέσει την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο διασυρμού του Δήμου μας με αποφάσεις που στηρίζονται σε αμφισβητούμενα έγγραφα.
Επίσης για να προστατευθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την συμμετοχή σε τυχόν μη νόμιμες διαδικασίες.
Επί του πρωτοτύπου εγγράφου του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο απεστάλη με αριθμό πρωτοκόλλου 45 και ημερομηνία 14 Ιανουαρίου του 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, με την απόφαση του στις 20-02-2019, έχει ήδη απορρίψει την πρόταση του κ. Κανάκη να εκπονηθεί μελέτη σύμφωνα με την πρόταση του Λιμενικού Ταμείου που προαναφέραμε.
Λόγω της απόφασης αυτής, ο προηγούμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είχε φέρει προς συζήτηση το θέμα που υπογράφουν οι 27 πολίτες.
Για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο χώρο, πλην του Δημοτικού Καταστήματος, ο νόμος απαιτεί προηγούμενη απόφαση της πλειοψηφίας του σώματος. Η δε εγκύκλιος με τα μέτρα για την καταπολέμηση του covid-19, επίσης κρίνει σκόπιμο να έχει παρθεί προηγουμένως απόφαση της πλειοψηφίας του σώματος.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει παρθεί τέτοια απόφαση οπότε ενδεχομένως να προσβληθεί και να ακυρωθεί η συνεδρίαση.
Στην με ημερομηνία 88/07/ 20-10-2021 συνεδρίαση της η ΕΣΑΛ αποφάσισε πως “δεν είναι αντικείμενο της επιτροπής η εξέταση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης νέου λιμένα”.
Η αρμοδιότητα της αρκείται στο να εξετάσει την υποβληθείσα απο την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μελέτη.
Ως εκ τούτου, είναι άνευ αντικειμένου το αίτημα βάσει του οποίου προέκυψε η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή η απόφαση για αποστολή στην ΕΣΑΛ εναλλακτικής πρότασης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν ακυρώσει τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή και οι Εντεταλμένοι από τον Δήμαρχο Σύμβουλοι δεν θα παραστούν.

Τέλος, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμαρχου υπήρξε σύσκεψη με τους επικεφαλής των παρατάξεων κ. Κατσάνη και κ. Τσαμπουνιεράκη οι οποίοι ζήτησαν τη διεξαγωγή συζήτησης-ενημέρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Λιμανιού.
Ο Δήμαρχος το αποδέχτηκε και δεσμεύτηκε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είτε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με ζωντανή διαδικτυακή προβολή, είτε με τηλεδιάσκεψη ώστε μαζί με το σώμα να ενημερωθεί υπεύθυνα κι ο Καρπαθιακός λαός Απανταχού της γης.
Σε αυτήν θα προσκαλεστούν από τον μοναδικό αρμόδιο, τον Δήμαρχο Καρπάθου, και θα φροντίσει να παραστούν οι φορείς που έχουν αρμοδιότητα επί του θέματος ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και διαλογική συζήτηση επί του θέματος.

Κάρπαθος 03 Νοεμβρίου 2021
Γραφείο Τύπου Δήμου Καρπάθου