Αναστολή λειτουργίας για το Δημοτικό Μεσοχωρίου και το Νηπιαγωγείο Όθους!

Αναστολή λειτουργίας για το Δημοτικό Μεσοχωρίου και το Νηπιαγωγείο Όθους!

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε την αναστολή εννέα συνολικά σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-22.

Συγκεκριμένα σε αναστολή μπαίνουν σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ,

3 Δημοτικά Σχολεία, 4 Νηπιαγωγεία, 1 Ειδικό σχολείο και ένα Δημοτικό Κωφών – Βαρηκόων, «εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού και έλλειψης στέγης».

Τα σχολεία τα οποία δεν θα λειτουργήσουν με το νέο σχολικό έτος είναι: 1. Δ.Σ. Κρητικών Ρόδου 2. Δ.Σ. Κρητηνίας Ρόδου 3. Δ.Σ. Μεσοχωρίου Καρπάθου 4. Νηπιαγωγείο Κρητηνίας Ρόδου 5. Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου 6. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω 7. ΔΣ Κωφών Βαρηκόων Ρόδου 8. 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ρόδου 9. 23ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Πηγή: https://www.ipaidia.gr