Προχωρά η αποκατάσταση και αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Καρπάθου

Προχωρά η αποκατάσταση και αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Καρπάθου

Με την απευθείας ανάθεση, αρ. απόφασης 844, στην εταιρία Ανάπλαση Σύμβουλος Μηχανικός ΑΕ προχωρά ο Δήμος Καρπάθου το θέμα της αποκατάστασης του κτηρίου του ΕΠΑΛ στα Πηγάδια Καρπάθου.

Πιο συγκεκριμένα η ανάθεση αφορά σύνταξη πρότασης αποκατάστασης και αναβάθμισης φέροντος οργανισμού κτηρίου ΕΠΑΛ Καρπάθου. Με αντικείμενο τη φωτογραφική αποτύπωση, αποτύπωση πιθανών βλαβών, τεχνική έκθεση για την αποκατάσταση του κτηρίου.

Η αμοιβή του ανάδοχου φθάνει τα 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Φωτογραφία Δημήτρης Σπανός