Δήμος Καρπάθου: Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Δήμος Καρπάθου: Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Νέος κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των λευκών περιοχών από 01/11/2023 έως και 15/11/2023 Δικαιούχοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018 (Α’169 ) και 4727/2020( Α’184 ) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Καρπάθου οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

Δικαιολογητικά

 ΑΦΜ

 αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας

 ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

 τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού τηλεφώνου

Η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που θα δηλωθεί στην αίτηση και αποτελεί την μόνιμη κατοικία του αιτούντος. Το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον Πάροχο.

Υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δικαιούχοι Οκταετή ( 8 έτη ) πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και παροχή και εγγύηση εξοπλισμού όπου απαιτείται από την τεχνολογία ευρυεκπομπής των Παρόχων που επέλεξαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Επισημάνσεις

Ο πολίτης δύναται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr > ΑΡΧΙΚΗ> ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ > ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ > ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπάθου. Στα ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα για το σκοπό αυτό.

8.11.2023

Καρπαθιακά Νέα