Εκτέλεση ασκήσεων με πυρά σε θαλάσσια περιοχή ΝΑ της Καρπάθου (29.8.2023)

Εκτέλεση ασκήσεων με πυρά σε θαλάσσια περιοχή ΝΑ της Καρπάθου (29.8.2023)

«Εκτέλεση ασκήσεων με πυρά».

Ω.Π.: 251321/08-2023 σηματική αναφορά ΝΔΑ (μ.π.ο).

  1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι την 29 του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 έως και 17:00 θα εκτελεστούν ασκήσεις με πυρά σε θαλάσσια περιοχή νοτιανατολικά της Νήσου Καρπάθου, η οποία οροθετείται από τις κάτωθι συντεταγμένες:
    •   35ο 30.0’ Β’ και 027ο 35.0’ Α’,
    •   35ο 30.0’ Β’ και 028ο 12.0’ Α’,
    •   34ο 35.0’ Β’ και 028ο 12.0’ Α’,
    •   34ο 35.0’ Β’ και 027ο 35.0’ Α’.
  2. Επισημαίνεται ότι, είναι επικίνδυνη η παραμονή ή διέλευση ατόμων, η ναυσιπλοΐα ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών σκαφών και πλοίων, την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες εντός της οριοθετημένης περιοχής.

3. Προςενημέρωσησας.

Επισυνάπτεται:
1. Οριοθετημένηπεριοχή(φ.01)

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος

28.8.2023

Καρπαθιακά Νέα