Επαρχείο Καρπάθου: "Οποιαδήποτε εργασία κατασκευής περίφραξης ιδιοκτησιών, σε επαφή με το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων "

Επαρχείο Καρπάθου: "Οποιαδήποτε εργασία κατασκευής περίφραξης ιδιοκτησιών, σε επαφή με το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων "

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε εργασία κατασκευής περίφραξης ιδιοκτησιών, σε επαφή με το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρπάθου Η.Ν. Κάσου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ