Την επαναπρόσληψη των εκτάκτων ζητούν οι εργαζόμενοι Δήμου Καρπάθου

Την επαναπρόσληψη των εκτάκτων ζητούν οι εργαζόμενοι Δήμου Καρπάθου