Επιχορήγηση 25.000 στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ από τον Δήμο Καρπάθου

Επιχορήγηση 25.000 στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ από τον Δήμο Καρπάθου

 

Με την απόφαση 897 από 19.8.2022 ο Δήμος Καρπάθου επιχορηγεί με 25.000 ευρώ το Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Καρπάθου.

Να θυμίσουμε οτι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου στις 5.8. 2022  ομόφωνα είχε εγκρίνει την επιχορήγηση του Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» από τον Δήμο  για τις μετακινήσεις των αθλητικών ομάδων του, ποσού 25.000,00€ από τον ΚΑ 00.6735 με τίτλο Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.

Β) Εξειδικεύει την πίστωση ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του δήμου και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», έχει εγγραφεί πίστωση 43.000,00€. Από τον Κ.Α. αυτό το ποσό των 25.000,00 € θα επιχορηγηθεί στο Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Καρπαθιακά Νέα

20.8.2022