Ειδήσεις-παραβάσεις που κατέγραψε το Λιμεναρχείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ειδήσεις-παραβάσεις που κατέγραψε το Λιμεναρχείο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1) Την 02-07-2024, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 17:15 σε έλεγχο καταμέτρησης από στελέχη της υπηρεσίας μας κατά τον κατάπλου στο λιμένα Πηγαδιων, νήσου Καρπάθου, (λιμένας αρχικής επιβίβασης και τελικού προορισμού) πλοίου, διαπιστώθηκε σε γενόμενο έλεγχο ότι το ανωτέρω πλοίο μετέφερε ογδονταοκτώ (88) επιβαίνοντες (ογδονταπέντε (85) επιβάτες και τρία (03) άτομα πλήρωμα) αντί ενενήντα (90) επιβαίνοντες (ογδοντα επτα (87) επιβάτες και τρια (03) άτομα πλήρωμα).

Συνελήφθη ο κυβερνήτης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος β του ν. 4926/2022 και εκκινήθηκε η διαδικασία επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Από Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργείται προανάκριση.


2) Την 01-07- 2024 στα πλαίσια περιπολίας απο στελέχη υπηρεσίας μασ στην παραλιακή περιοχή “Πηγάδια”  ν.Καρπαθου διαπιστώθηκε οτι έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε εναποθετηθεί (χωρίς μόνιμη σύνδεση – θεμελίωση), σε προγενέστερο του ελέγχου χρόνο, άνευ σχετικής αδείας εντός θαλασσίου ύδατος μια (01) ορθογώνια πλάκα τσιμέντου.

Απο Λ/Χ Καρπαθου διενεργείται προανάκριση.


3) Την 07-07- 2024 και περι ωρα 18:00 στα πλαισια περιπολιας απο στελέχη υπηρεσίας μασ στην παραλία “Απελλα’’  διαπιστώθηκε η ύπαρξη εντός θαλασσίου ύδατος δυο (02) σιδερένιων κατασκευών  σε προγενέστερο του ελέγχου χρόνο άνευ σχετικής άδειας.

Απο Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργείται προανάκριση.

10.7.2024

Καρπαθιακά Νέα