ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Να δοθεί παράταση στην κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων σε Κάρπαθο και Κάσο αφού δεν λειτουργεί το υποθηκοφυλακείο εδώ και ένα μήνα

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Να δοθεί παράταση στην κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων σε Κάρπαθο και Κάσο αφού δεν λειτουργεί το υποθηκοφυλακείο εδώ και ένα μήνα

Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Καρπάθου και της Κάσου σε ό, τι αφορά στην υποβολή των συμπληρωματικών εγγράφων για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.

Συγκεκριμένα, το υποθηκοφυλακείο – λόγω ασθένειας του υπαλλήλου – είναι κλειστό εδώ και ένα μήνα.

Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν οι πολίτες να παραλάβουν τα έγγραφα από το υποθηκοφυλακείο που περιέχουν τα ακριβή στοιχεία συντεταγμένων, τετραγωνικών μέτρων, μερίδων, αριθμών πρωτοκόλλων, περιοχών, αφού όπως προείπαμε το υποθηκοφυλακείο είναι κλειστό.

Τα έγγραφα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων όσον αφορά στα δασικά χαρακτηρισμένα περιουσιακά αγροτεμάχια.

Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι δασολόγοι που δεν μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων  από το τοπικό υποθηκοφυλακείο προκειμένου  να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα.

«Με δεδομένο ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου, το Υπουργείο οφείλει να εξετάζει την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση με την αναστολή λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου Καρπάθου λόγω ασθένειας του υπαλλήλου.

Είναι εύλογη η θέσπιση μιας χρονικής παράτασης για την Κάρπαθο και την Κάσο σε ό, τι αφορά στην προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων.

Θα ήταν άδικο αντιρρήσεις που έγιναν μερικώς αποδεκτές στην πρώτη φάση υποβολής, να μην τύχουν ολικής έγκρισης αλλά και να αδικηθούν οι πολίτες της Καρπάθου και της Κάσου»,  αναφέρει ο Μάνος Κόνσολας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, όπως η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει να διευκολυνθούν, με κάθε τρόπο, οι πολίτες στη διαδικασία που αφορά στους δασικούς χάρτες, το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε Κάρπαθο και Κάσο.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μάνου Κόνσολα με την οποία ζητείται η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες σε Κάρπαθο και Κάσο λόγω του προβλήματος λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023

Α.Π.: 1434/31.10.2023

 

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες σε Κάρπαθο και Κάσο λόγω της μη λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση έχει μεριμνήσει να διευκολυνθούν, με κάθε τρόπο, οι πολίτες στη διαδικασία που αφορά στους δασικούς χάρτες.

Η βασική αυτή παραδοχή πρέπει να ισχύσει για την περίπτωση της Καρπάθου και της Κάσου από τη στιγμή που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δεν συνιστούν ευθύνη του πολίτη.

Συγκεκριμένα:

Λόγω ασθένειας του υποθηκοφύλακα, εδώ και ένα μήνα, το υποθηκοφυλακείο της Καρπάθου παραμένει κλειστό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να υποβάλλουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων όσον αφορά στα δασικά χαρακτηρισμένα περιουσιακά αγροτεμάχια.

Μπορεί η πλατφόρμα να άνοιξε στις 10 Οκτωβρίου, στην Κάρπαθο, όμως και στην Κάσο, οι πολίτες δεν μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα από το υποθηκοφυλακείο που περιέχουν τα ακριβή στοιχεία συντεταγμένων, τετραγωνικών μέτρων, μερίδων, αριθμών πρωτοκόλλων, περιοχών, αφού όπως προείπαμε το υποθηκοφυλακείο είναι κλειστό.

Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και  οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι δασολόγοι που δεν μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων  από  το τοπικό υποθηκοφυλακείο προκειμένου  να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα.

Με δεδομένο ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου, το Υπουργείο οφείλει να εξετάσει την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση με την αναστολή λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου Καρπάθου λόγω ασθένειας του υπαλλήλου.

Είναι εύλογη η θέσπιση μιας χρονικής παράτασης για την Κάρπαθο και την Κάσο σε ό, τι αφορά στην προθεσμία υποβολής  των συμπληρωματικών εγγράφων.

Θα ήταν άδικο αντιρρήσεις που έγιναν μερικώς αποδεκτές στην πρώτη φάση υποβολής, να μην τύχουν ολικής έγκρισης, αλλά και να αδικηθούν οι πολίτες της Καρπάθου και της Κάσου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται να θεσπίσει την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες σε Κάρπαθο και Κάσο, λόγω του ότι το τοπικό υποθηκοφυλακείο παραμένει κλειστό εδώ και περίπου ένα μήνα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

31.10.2023

Καρπαθιακά Νέα