Κάρπαθος. Μαζικές εγκρίσεις τουριστικών επενδύσεων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κάρπαθος. Μαζικές εγκρίσεις τουριστικών επενδύσεων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έξι αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, σε Κάρπαθο, Ρόδο, Πάτμο, Κάλυμνο υπογράφηκαν από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στην Κάρπαθο 

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4399/2016 (Β ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στη «Δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 30 δωματίων – 60 κλινών στην θέση “ΑΡΔΑΝΙ” στην Κάρπαθο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.851.123,45 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.790.322,52 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 718.129,01 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην ίδια εταιρία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Β ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στη «Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 30 δωματίων – 60 κλινών στην περιοχή ”ΒΟΥΝΙΑ” στην Κάρπαθο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.846.125,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.836.200,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 734.480,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος στην ίδια εταιρία «ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στη «Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 30 δωματίων – 60 κλινών στην περιοχή ”ΑΜΜΟΟΠΗ – ΑΡΔΑΝΙ” στην Κάρπαθο (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.845.775,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.845.775,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 740.810,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Και camping στην Κάρπαθο

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «KARPATHOS_THEA IKE» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4399/2016 (Β ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση μονάδας camping κατηγορίας τριών αστέρων (3* ) δυναμικότητας 45 δωματίων 120 κλινών και 50 υπαίθριων θέσεων στάσης , με εστιατόριο, γυμναστήριο και αθλητικές δραστηριότητες» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.428.155,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.428.155,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 971.262,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 14,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Πηγή money-tourism.gr