Νέα Πρόεδρος στον Σύλλογο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΝ ΚΑΣΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

Νέα Πρόεδρος στον Σύλλογο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΝ ΚΑΣΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

Φωτογραφια- μακέτα Αγγέλα Γλύτση