Νίκος Κανάκης: Για το Διαφάνι και τις λιμενικές του εγκαταστάσεις

Νίκος Κανάκης: Για το Διαφάνι και τις λιμενικές του εγκαταστάσεις

 

Πριν από δεκαοκτώ χρόνια    η Κοινότητα Ολύμπου υπέβαλε  στο λιμενικό ταμείο  τον εικονιζόμενο  προγραμματικό σχεδιασμό (Master Plan)   για την βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Διαφανίου.

Προτείναμε κατ’ αρχή την προέκταση της πρόχειρης  εγκατάστασης  που είχε κατασκευαστεί με φυσικούς βράχους στην θέση καμάρες μέχρι την ισοβαθή των -8 μ.,  με κρηπιδότοιχο    και την κατασκευή στην κεφαλή   κρηπιδώματος 40-50 μ. όπου θα μπορούσε σε περίπτωση ανάγκης να πρυμνοδετήσει και το πλοίο της γραμμής.

Λόγω όμως αντιρρήσεων που προβλήθηκαν για την όχληση που θα δημιουργούσαν τα  διερχόμενα αυτοκίνητα    από τον παραλιακό δρόμο του Διαφανίου    συμφωνήσαμε να ενισχυθεί  μόνο  υφιστάμενη  πρόχειρη προβλήτα με   ενίσχυσή της με φυσικούς ογκολίθους  και στέψη τους με  σκυρόδεμα ,  ώστε  να διευκολύνεται η πρόσβαση και χρήση  της από του ντόπιους βαρκάρηδες και η δια πλάτυνση  της προβλήτας κατά 15 μ.για την ασφαλέστερη πρυμνοδέτηση των πλοίων της γραμμής.

Οι μελέτες  των έργων εκπονήθηκαν  από την Κοινότητα και καθώς και οι συμπληρωματικές  για το λιμάνι (γεωλογική , Μ.Π.Ε. και ηλεκτρομηχανολογική). Για το  έργο στις Καμάρες χορηγήθηκε κατ εξαίρεση απαλλαγή εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου και το έργο δημοπρατήθηκε από το Λιμ. Ταμείο χωρίς όμως να εκτελεσθεί  αφου καταγγέλθηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου  από τον ανάδοχο   με την πρόφαση ότι δεν είχε οριοθετηθεί ο Αιγιαλός   . Αντί να  επισπευσθεί  η οριοθέτηση του Αιγιαλού  για την οποία είχαν εκπονηθεί από το 2006 οι   τοπογραφικές μελέτες με φροντίδα  και δαπάνες της Κοινότητας  λύθηκε η σύμβαση  και το έργο έμεινε ανεκτέλεστο.

Λόγω του μεγάλου χρόνου  που παρήλθε  έκτοτε  θα χρειαστεί  εκτός της επικαιροποίησης  των μελετών και νέα   Μ.Π.Ε. για την αδειοδότηση και δημοπράτησή τους .    Δεδομένοι λοιπόν ότι  θα εκπονηθεί νέα ΜΠΕ και νέα αδειοδότηση των έργων κρίνεται  είναι  σκόπιμο  αντι της απλής επικαιροποίησης των προ 18ετίας μελετών   να επανασχεδιαστούν τα προβλεπόμενα έργα   .

Για την  προβλήτα του λιμανιού αντί της  απλής δια πλάτυνσηςτης προβλήτας    που πρόβλέπει η μελέτη του 2006 να προεκταθεί αυτή   κατά 20-25 μ  με  ελαφρά αλλαγή του προσανατολισμού του βορινου   μετώπου της ώστε να μπορουν να πρυμνοδετούν   και σε αυτό με ασφάλεια τα πλοία της γραμμής, όπως προτιμούν οι πλοίαρχοί τους.

Εικόνα 1Σχεδιάγραμμα προτεινόμενων έργων στο λιμανι Διαφανίου

 

Για την προβλήτα  μικρών σκαφών να μελετηθεί η προέκτασή της  με πρηπιδωμενη την νότια πλευτά της  μεχρι την ισοβαθή των -8 μ. και να κατασκευαστεί στο ακρομόλιο της μέτωπο  μήκους 40-50 μ ώστε να μπορούν  να εξυπηρετούνται σε αυτό και μεγάλα θαλαμηγά.  Για να προληφθούν  τυχόν αντιδράσεις  για περιβαλλοντικούς λόγους   να προβλεφθεί πως  η πρόσβαση στην προβλήτα θα γίνεται πεζά.

 

Εικ.2 : ΣΧεδιάγραμμα επέκτασης προβλήτας μικρών σκαφών στις Καμαρες

 

Κατά την  προ ημερών επίσκεψη στο Διαφάνι του προέδρου και της προϊσταμένης της Τ.Υ του Λιμενικού Ταμείου , προτείναμε να περιληφθούν στην ΜΠΕ  που έχει ανατεθεί   ως εναλλακτική λύση  η κατά μήκος επέκτασή της   καθώς και οι επιπτώσεις  από την επέκταση της προβλήτας μικρών σκαφών στις Καμάρες. Για την  προέκταση προβλήτα του λιμανιού επιφυλάχθηκαν να  την εξετάσουν αφού ζητήσουν και την γνώμη των πλοιάρχων των πλοίων που εξυπηρετούν την γραμμή . Για την  προέκταση της προβλήτας στις Καμάρες  αρνήθηκαν  με την δικαιολογία πως βρίσκεται εκτός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένος και ως εκ τούτου  δεν έχουν αρμοδιότητα για την εκπόνηση της μελέτης.

Υποσχέθηκαν   να εξετάσουν την δυνατότητα κατασκευής είτε   με  πλωτή εξέδρα , όπως ζήτησε ο πρόεδρος της Κοινότητας,  είτε με τεχνητούς ογκολίθους, όπως προτείναμε εμείς,  μιας μικρής  προβλήτα στο Πουντι ώστε να μπορουν να δένουν σε αυτή το καλοκαίρι μικρά  θαλαμηγά.

Άποψη μας είναι ότι πρέπει να περιληφθούν και τα τρία υποέργα στην μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)   για να αδειοδοτηθούν   και να επιδιωχθεί η κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση της προβλητας μικρών σκαφών στις Καμάρες,  που εκτός των άλλων θα μπορούσε να εξυπηρετήσει  ακόμη και την προσόρμιση υδροπλάνων το καλοκαίρι.

Για την  επίσπευση της  προκαταρτικής  μελετης του έργου  προϋπολογισμούς 10.000 ευρώ ,η οποία είναι απαραίτητη για να περιληφθεί το έργο στην ΜΠΕ,  θα μπορούσαν οι Σύλλογοι των αποδήμων μας ,αναλαμβάνοντας το κόστος  να την αναθέσουν οι ίδιοι  με δικά τους έξοδα   σε κάποιο μελετητή   και  να δωρήσουν έτοιμη στο  Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο, για να προβούν στις παραπέρα απαιτουμενες ενεργειες για την υλοποίησή της.

19.7.2023

Καρπαθιακά νέα