Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου: Πικροδάφνες και Φοίνικες σε Αρκάσα και Αμμοωπή

Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου: Πικροδάφνες και Φοίνικες σε Αρκάσα και Αμμοωπή

Σε διαρκή παραγωγή και αποστολή φυτών βρίσκεται το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου.

Η διοίκηση της εταιρίας έκανε αποδεκτά τα παρακάτω αιτήματα.
1ο. Παιδικός Σταθμός Ζηπαρίου Κω 25 πικροδάφνες και λαντάνες για περιβαλλοντική εκπαίδευση.
2ο. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου 30 ανθοφόρα εποχιακά.
3ο. 80 ΑΔΤΕ 80 πικροδάφνες και 40 Λιγούστρα για τον καλλωπισμό της Ταξιαρχίας.
4ο. Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρισης 30 κυπαρίσσια για δενδροστοιχία γηπέδου.
5ο. Αναπτυξιακός Σύλλογος Αρκασιωτών 30 πικροδάφνες και 20 φοίνικες για τον καλλωπισμό της περιοχής.
6ο. Σύλλογος Επιχειρηματιών Αμμοπής Καρπάθου 50 πικροδάφνες για τον καλλωπισμό του Συλλόγου.
7ο. Επαρχείο Νάξου 200 ανθοφόρα εποχιακά για την ημέρα περιβάλλοντος.
8ο. 6ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 120 εποχιακά ανθοφόρα για περιβαλλοντική δράση.
9ο. Επαρχείο Άνδρου 50 πικροδάφνες , 20 Καλλιστήμονες ,40 Λιγούστρα , 20 λαμτάνες, 30 ακακίες Κωνσταντινουπόλεως ,20 τριανταφυλλιές ,10 δενδρολίβανα και 10 Χαρουπιές.
Η εταιρία συνεχίζει την περιβαλλοντική δραστηριότητα και είναι σε συνεχή συνεργασία με Δήμους , Συλλόγους , Σχολεία και άλλους φορείς για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νησιών !

2.6.2023

Καρπαθιακά Νέα