Πρόγραμμα "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" Αιτήσεις στο κέντρο κοινότητας ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΆΘΟΥ

Πρόγραμμα "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" Αιτήσεις στο κέντρο κοινότητας ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΆΘΟΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου, εργάσιμες ημέρες και ώρες .