Σαν σήμερα, 17.11.1960 εφ. Πρόοδος "Οι Καρπάθιοι Αμερικής θα κάμουν Πασχαλινή εκδρομή εις Κάρπαθον"

Σαν σήμερα, 17.11.1960 εφ. Πρόοδος "Οι Καρπάθιοι Αμερικής θα κάμουν Πασχαλινή εκδρομή εις Κάρπαθον"