Σαν σήμερα, 17.10.1961, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ, οι κάτοικοι της Ολύμπου Ευγνώμονες προς τον Καραμανλή

Σαν σήμερα, 17.10.1961, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ, οι κάτοικοι της Ολύμπου Ευγνώμονες προς τον Καραμανλή