Σε θέματα διάσωσης εκπαιδεύονται στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου

Σε θέματα διάσωσης εκπαιδεύονται στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου

Αυτές τις ημέρες 4 στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου εκπαιδεύονται σε θέματα διάσωσης από ορεινό αστικό περιβάλλον στη Κάλυμνο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  επαναλαμβάνεται μετά από αρκετά χρόνια  και οι εκπαιδευόμενοι θα πιστοποιηθουν.

Μεγάλο εγχείρημα που αναβαθμίζει το επιχειρησιακό επίπεδο των στελεχών της Καρπάθου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το όλο πρόγραμμα γίνεται με την μέριμνα του διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Δωδεκανήσου, κ. Κρασσά.

26.10.2023

Καρπαθιακα Νέα