Με θέμα τη ράμπα σκαφών συνεδριάζει σήμερα η Κοινότητα Καρπάθου

Με θέμα τη ράμπα σκαφών συνεδριάζει σήμερα η Κοινότητα Καρπάθου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, σας καλούμε σε διά περιφοράς Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00-1:00μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επισκευή – ανακατασκευή ή δημιουργία ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών αλιευτικών και ψυχαγωγικών, στη πόλη της Καρπάθου.