Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου

Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου

Ο Δήμαρχος Καρπάθου καλεί τον κ. Γκέλο Σπυρίδων του Μιχαήλ, ο οποίος είναι πρώτος σε σταυρούς αναπληρωματικός Σύμβουλος του ίδιου Συνδυασμού στην Κοινότητα Καρπάθου και καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (05) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ.2ο του Ν.4623/2019.

9.12.2022

Καρπαθιακά Νέα