Διοικητής Νοσοκομείου Καρπάθου: Το χειρουργείο σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργικό

Διοικητής Νοσοκομείου Καρπάθου: Το χειρουργείο σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργικό

Από την αρχή του έτους και αφού επιλύθηκαν σειρά διαδικαστικών και μη ζητημάτων (προμήθεια υλικών, συντηρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εκπαίδευση προσωπικού κ.τ.λ.) εκκίνησε η λειτουργία του χειρουργείου με την πραγματοποίηση τακτικών-προγραμματισμένων επεμβάσεων μικρής βαρύτητας.

*Για την υλοποίηση του παραπάνω καταλυτική ήταν η συμβολή-συνδρομή του ιατρικού (χειρουργικές ειδικότητες και αναισθησιολόγος), του νοσηλευτικού (προϊσταμένη χειρουργικού τμήματος , Δ.Ν.Υ. και εμπλεκόμενοι νοσηλευτές) καθώς και του διοικητικού (γραφείο προμηθειών και οικονομική υπηρεσία) προσωπικού.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η διευθέτηση και άλλων κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της γενικότερης λειτουργίας του ανωτέρω τμήματος με σκοπό να καταστεί πλήρως λειτουργικό.

 

Με εκτίμηση,

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

30.1.2023

Καρπαθιακά Νέα