Σχόλιο του Ντίνου Καραξή για τη μελέτη κυματικής διαταραχής λιμένος ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Σχόλιο του Ντίνου Καραξή για τη μελέτη κυματικής διαταραχής λιμένος ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΡΠΆΘΟΥ
Με τα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τη μελέτη κυματικής διαταραχής εταιρείας κ.Γιαμίν, με το βαθύ μπλέ χρώμα παρά τη προβλήτα του Λιμεναρχείου καταδεικνύεται απόλυτα το πόσο δυσμενώς προσβάλλεται από κυματισμούς η προκυμαία αυτή και κατε πέκταση τα κεντρικά νευραλγικά σημεία της λιμενολεκάνης.


Η Ε.Σ.Α.Λ του Υ.Ε.Ν έχει ζητήσει νέα μελέτη κυματικής διαταραχής με ανεμολογικά δεδομένα της Ε.Μ.Υ Ρόδου,
με αναφορά λόγω εδαφικού ανάγλυφου του κόλπου των Πηγαδίων και κατά τη χειμερινή περίοδο.
Περί τούτου ουδεμία προσέγγιση;;
Δεν αναφέρομαι στις περαιτέρω εκκρεμότητες δια την οριστικοποίηση της υποβληθείσης μελέτης,,,,
Ντίνος Καραξής.