Τακτική Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 17 Μαρτίου 2021

Τακτική Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 17 Μαρτίου 2021