Σε Τακτική Γενική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ καλεί τα μέλη της η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (3.10.2023)

Σε Τακτική Γενική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ καλεί τα μέλη της η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (3.10.2023)

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Σύμφωνα  με το καταστατικό της Ε.Ξ.Κ ,άρθρο 8 παρ. 5, καλείστε να παραστείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ , στα  Γραφεία της Ένωσης την:

  ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πρωινή.

 

 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

 

2.         ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  – ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ. 

 Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11, όσοι εκ των μελών της Ένωσης επιθυμούν να θέσουν την υποψηφιότητα τους , είτε για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτικής Επιτροπής ή Αντιπρόσωπων Π.Ο.Ξ. πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση 5 ημέρες πριν την 3ην  Οκτωβρίου 2023,  δηλαδή μέχρι και  Παρασκευή  29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στα Γραφείου της Ένωσης. 

Σε περίπτωση μη απαιτούμενης απαρτίας , συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση , επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την ίδια ημέρα και ώρα την επομένη εβδομάδα , όπου απαιτείται η παρουσία του ¼  των ταμειακών τακτοποιημένων μελών.

 Ακόμα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών απαιτείται  αντίγραφο πρακτικού διορισμού εκπροσώπου (αφορά εταιρείες).

 Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2245022483.

 

Για την Ε.Ξ.Κ.

 Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

 

 

            Αλεξίου Ηλίας                          Εμμανουήλ Μαργιπλής 

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΗΛ:2245022483

26.9.2023

Καρπαθιακά Νέα