ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ

 

 

Ανακοινώθηκαν  από το Πρωτοδικείου της Ρόδου τα τελικά αποτελέσματα που αφορούν τις δημοτικές εκλογές στην Κάρπαθο και τον ακριβή καταμερισμό των εδρών:

 

Δήμος Καρπάθου με πληθυσμό 6.567 και 19 έδρες

 

Δημοτική Ενότητα Καρπάθου με πληθυσμό 6.037 και 17 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου (ΠΗΓΑΔΙΑ) με πληθυσμό 3.047 και 5 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Απερίου με πληθυσμό 428 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Αρκάσας με πληθυσμό 540 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Βωλάδας με πληθυσμό 241 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Μενετών με πληθυσμό 638 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου με πληθυσμό 451 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Όθους με πληθυσμό 264 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Πυλών με πληθυσμό 204 και 3 έδρες

 

Δημοτική Κοινότητα Σπόων με πληθυσμό 224 και 3 έδρες

 

Δημοτική Ενότητα Ολύμπου με πληθυσμό 530 και 2 έδρες

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 8ης Οκτωβρίου 2023

 

Γραμμένοι: 8.630, Ψηφίσαντες: 4.643, Άκυρα: 120, Λευκά: 13, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 133, Έγκυρα : 4.510

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 3.466

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 1.044

 

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 76,85% από τα 4.510 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 23,15% από τα 4.510 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4804/2021).

 

Ο Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 43% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

 

Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 19 μέλη, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας κατανέμονται αναλογικά (άρθρο 26 παρ. 5 Ν 4804/2021).

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου (4.510) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (19) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 19 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 225 σε όλους τους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 3% του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 3.466 : 225 = 15 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 91 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.044 : 225 = 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 144 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 19 έδρες

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 15 έδρες (15 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια

 

Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε:

 

355 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

3111 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε:

 

74 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

970 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Ο Συνδυασμός Α’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

Ο Συνδυασμός Α’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Ο Συνδυασμός Β’ με 74 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου με εκλογικό μέτρο 262 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 74

 

Ο Συνδυασμός Β’ με 970 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου με εκλογικό μέτρο 262 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 184

 

Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 184 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Ο Συνδυασμός Α’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

Ο Συνδυασμός Α’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 12 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Α’ «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» η κατανομή των 15 εδρών έγινε ως εξής:

 

Α’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

Α’: έλαβε συνολικά 13 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Τελικά για τον Συνδυασμό Β’ «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» η κατανομή των 4 εδρών έγινε ως εξής:

 

Β’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ολύμπου

 

Β’: έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρπάθου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

 

Ο ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

 

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΝΙΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα έξι (656) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΠΡΟΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίμησης

 

9. ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΒΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης

 

14. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

 

15. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ (ΚΡΟΥΚΕΛΑΣ) του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης

 

16. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης

 

17. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης

 

18. ΜΠΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

 

 

19. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης

 

20. ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης

 

21. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης

 

22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

 

23. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

 

24. ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης

 

25. ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης

 

26. ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

 

27. ΜΑΡΗ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

28. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

 

29. ΛΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

 

30. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

 

31. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης

 

32. ΜΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

34. ΝΟΥΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης

 

35. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

36. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

37. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

 

38. ΣΕΒΔΑΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

 

39. ΠΑΘΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

40. ΠΑΧΟΥΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

41. ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΝΤΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

42. ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

43. ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

 

Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

 

1. ΛΙΟΡΕΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

 

1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

 

9. ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

 

14. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

 

16. ΝΙΟΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

17. ΝΤΕΛΗ ‑ ΚΑΒΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

19. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

20. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΝΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

21. ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

24. ΧΩΡΑΤΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

23. ΚΟΣΕΛΕΒΑ ΣΠΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

22. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

25. ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

26. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

27. LAMBRINOS (ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ) MARGARITA (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

28. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

29. ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΘΥΜΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

30. ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΙΩΤΑ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Απερίου

 

Γραμμένοι: 659, Ψηφίσαντες: 335, Άκυρα: 8, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 325

 

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 245

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 80

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Απερίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (325) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 109 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 245 : 109 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 27 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 80 : 109 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 80 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απερίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΚΑΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΥΤΟΥ ΚΟΡΑ ΡΟΟΥΖ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

 

Δημοτική Κοινότητα Αρκάσας

 

Γραμμένοι: 783, Ψηφίσαντες: 514, Άκυρα: 13, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 15, Έγκυρα : 499

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 423

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 76

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αρκάσας είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (499) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 167 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 423 : 167 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 89 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 76 : 167 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 76 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρκάσας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΙΓΚΟ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΕΛΕΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΡΑΞΗ ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΚΛΟΡΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Βωλάδας

 

Γραμμένοι: 532, Ψηφίσαντες: 245, Άκυρα: 4, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4, Έγκυρα : 241

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 189

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 52

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (241) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 81 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 189 : 81 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 27 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 52 : 81 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 52 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΩΣΤΗ ΖΩΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΦΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΜΑΡΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

 

3. ΧΥΣΑ ΕΡΙΟΝ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου

 

Γραμμένοι: 2.698, Ψηφίσαντες: 1.594, Άκυρα: 51, Λευκά: 8, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 59, Έγκυρα : 1.535

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 1.056

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 479

 

Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 3% του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων στη Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 29 παρ. 3 Ν 4804/2021)

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που δικαιούνται έδρα (1.535) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (5) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 5 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 255 σε όλους τους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 3% του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων στη Δημοτική Κοινότητα

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.056 : 255 = 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 36 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 479 : 255 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 224 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 5 έδρες

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα (269) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΜΑΛΟΦΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΚΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΖΟΤΟ ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

 

 

9. ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΚΟΥΤΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΑ) του ΧΑΡΡΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΤΡΟΚΑ ΤΖΟΙ του ΑΓΚΙΜ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑ του ΛΟΥΚ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Μενετών

 

Γραμμένοι: 915, Ψηφίσαντες: 555, Άκυρα: 10, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 545

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 449

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 96

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μενετών είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (545) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 182 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 449 : 182 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 85 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 96 : 182 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 96 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μενετών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΚΑΛΗΣ ΝΙΚ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΖΑΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΛΙΑ ‑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΗΝΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου

 

Γραμμένοι: 538, Ψηφίσαντες: 313, Άκυρα: 8, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 305

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 238

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 67

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (305) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 102 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 238 : 102 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 34 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 67 : 102 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

 

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΥΖΕΛΗ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΚΑΤΟΥΤΣΗ ΤΖΕΝΣΙΛΑ του ΜΠΑΣΚΙΜ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Όθους

 

Γραμμένοι: 540, Ψηφίσαντες: 231, Άκυρα: 1, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1, Έγκυρα : 230

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 201

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 29

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Όθους είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (230) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 77 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 201 : 77 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 47 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 29 : 77 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όθους

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης

 

 

2. ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΪΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΣΟΦΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Ολύμπου

 

Γραμμένοι: 1.128, Ψηφίσαντες: 445, Άκυρα: 15, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 16, Έγκυρα : 429

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 355

 

Mε δεδομένο ότι έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου, οι σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Πυλών

 

Γραμμένοι: 359, Ψηφίσαντες: 190, Άκυρα: 7, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, Έγκυρα : 183

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 104

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» : 79

 

Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Πυλών είναι μέχρι 2000 κατοίκους, γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023).

 

 

 

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (183) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)

 

Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 62 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 104 : 62 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 42 ψήφων

 

Β’) «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 79 : 62 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων

 

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

 

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α’ Συνδυασμός «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Β’ Συνδυασμός «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΣΙΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΑΧΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΜΑΛΙΧΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΦΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΖΟΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

Δημοτική Κοινότητα Σπόων

 

Γραμμένοι: 478, Ψηφίσαντες: 221, Άκυρα: 3, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 218

 

Έλαβαν:

 

Α’) «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» : 206

 

Mε δεδομένο ότι έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπόων, οι σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.

 

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σπόων

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΙΠΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΕΝΕΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΛΕΓΑΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 
 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ».

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Καρπάθου τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Καρπάθου τους εξής:

 

 

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

 

Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΝΙΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα έξι (656) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

 

 

4. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΠΡΟΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίμησης

 

9. ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΒΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

14. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης

 

15. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ (ΚΡΟΥΚΕΛΑΣ) του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης

 

16. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης

 

17. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης

 

18. ΜΠΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

 

19. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης

 

20. ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης

 

21. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης

 

22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης

 

23. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης

 

24. ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης

 

25. ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης

 

26. ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης

 

27. ΜΑΡΗ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης

 

28. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης

 

29. ΛΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

 

 

30. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης

 

31. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης

 

32. ΜΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης

 

34. ΝΟΥΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης

 

35. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης

 

36. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

37. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

 

38. ΣΕΒΔΑΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

 

39. ΠΑΘΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

40. ΠΑΧΟΥΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

 

41. ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΝΤΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

 

42. ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

43. ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

 

Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1. ΛΙΟΡΕΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

5. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

 

 

9. ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

 

14. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

 

16. ΝΙΟΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

17. ΝΤΕΛΗ ‑ ΚΑΒΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

19. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

20. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΝΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

21. ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

22. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

23. ΚΟΣΕΛΕΒΑ ΣΠΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

24. ΧΩΡΑΤΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

 

25. ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

26. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

27. LAMBRINOS (ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ) MARGARITA (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

 

28. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

29. ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΘΥΜΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

30. ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΙΩΤΑ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απερίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΚΑΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΥΤΟΥ ΚΟΡΑ ΡΟΟΥΖ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρκάσας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΙΓΚΟ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΕΛΕΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΡΑΞΗ ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΚΛΟΡΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΩΣΤΗ ΖΩΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΦΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΜΑΡΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΥΣΑ ΕΡΙΟΝ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα (269) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΜΑΛΟΦΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

5. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΚΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΖΟΤΟ ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

 

9. ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΟΥΤΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΑ) του ΧΑΡΡΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΤΡΟΚΑ ΤΖΟΙ του ΑΓΚΙΜ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑ του ΛΟΥΚ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μενετών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 

1. ΚΑΛΗΣ ΝΙΚ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΖΑΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΛΙΑ ‑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΗΝΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΥΖΕΛΗ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΚΑΤΟΥΤΣΗ ΤΖΕΝΣΙΛΑ του ΜΠΑΣΚΙΜ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όθους

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΪΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1. ΣΟΦΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 

3. ΣΙΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΑΧΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΜΑΛΙΧΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΦΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΖΟΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σπόων

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΙΠΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΕΝΕΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΛΕΓΑΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

18.10.2023

Καρπαθιακά Νέα