Τέλος ταφής απορριμμάτων: 40 ευρώ τον τόνο και 12.000 τόνους ετησίως θα πληρώνει ο Δήμος Καρπάθου

Τέλος ταφής απορριμμάτων: 40 ευρώ τον τόνο και 12.000 τόνους ετησίως θα πληρώνει ο Δήμος Καρπάθου

Αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα της απόδοσης του τέλους ταφής απορριμμάτων έρχονται οι δήμοι, καθώς το 2024 θα κληθούν να εισπράξουν και να αποδώσουν συσσωρευμένα ποσά για την τριετία 2022 – 2024.

Για τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  και όταν αναλάβει ο ΦΟΣΔΑ τόν ΧΥΤΆ και θα πρέπει ο Δήμος να καταβάλει 40€ τον τόνο για να εισέλθει στον ΧΥΤΑ. Υπολογίστε ότι εναποθέτουμε περίπου 12.000 τόνους ετησίως και κάντε τον υπολογισμό.

Όπως επισημάνθηκε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ η καταβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων είχε ανασταλεί για δύο χρόνια, αλλά το 2024 οι δήμοι καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, ενώ, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι αναγκαίες υποδομές για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει ρύθμιση του θέματος, διότι  δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι δήμοι σε αυξήσεις των δημοτικών τελών όταν η ακρίβεια πλήττει τους πολίτες.

Τι προβλέπει το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 για το τέλος ταφής

Να θυμίσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 άρχισε η εφαρμογή και θα επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι δήμοι ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, τιμή που θα παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Πώς  υπολογίζεται το τέλος ταφής

Το τέλος ταφής  υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους ΧΥΤ και θα αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το πρώτο εξάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου και για το δεύτερο εξάμηνο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους και θα αποδίδουν τα οφειλόμενα ποσά έναν μήνα μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έτσι, τα στοιχεία για τον υπολογισμό ταφής του πρώτου εξαμήνου έπρεπε να υποβληθούν έως τις 30/9/2022 και το οφειλόμενο ποσό θα έπρεπε να αποδοθεί έως τις 30/10/2022 στον ειδικό λογαριασμό του Ε.Ο.ΑΝ. Τα στοιχεία του δεύτερου εξάμηνου του 2022 θα υποβληθούν έως τις 31/3/2023 και τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 30/4/2023.

με στοιχεία από το aftodioikisi.gr

2.11.2023

Καρπαθιακά Νέα